Notícies d'Alacant i província

dimecres, 4 octubre 2023

La Junta de Govern Local de Orihuela s'aprova la subvenció de 6.010 euros per a la Fundació Miguel Hernández

El portaveu adjunt de l'equip de govern, Rafael Almagro, va donar compte este dimarts dels acords aconseguits en la Junta de Govern Local, entre els quals va destacar l'aprovació de factures per un import total de 490.969 euros, així com l'aprovació de la subvenció nominativa per a la Fundació Miguel Hernández per 6.010 euros.

El portaveu adjunt de l'equip de govern, Rafael Almagro, va donar compte este dimarts dels acords aconseguits en la Junta de Govern Local, entre els quals va destacar l'aprovació de factures per un import total de 490.969 euros, així com l'aprovació de la subvenció nominativa per a la Fundació Miguel Hernández per 6.010 euros.

- Publicitat -

En matèria de disciplina urbanística, Almagro va avançar que es concedeixen diferents llicències d'obris per a la construcció d'habitatges unifamiliars i piscines, a més de la construcció de 15 habitatges en bloc amb quatre piscines privades en Orihuela Costa.

El portaveu també va donar compte de la sentència per la qual s'ordena la devolució de l'aval per recepció tàcita corresponent a les obris d'urbanització de sector Les Piscines J-1.

- Publicitat -

Així mateix, també es va donar llum verda a l'adjudicació de el servei de cafeteria en les instal·lacions municipals de poliesportiu de Les Espeñetas, per 3.000 euros anuals. També es va aprovar l'adjudicació de la licitació per a l'alienació de finques de propietat municipal.

La Junta de Govern Local també va aprovar la certificació núm 7 i la factura corresponent a esta certificació, d'el contracte per a les obris de pavimentació d'eixos viaris principals de Orihuela: "Pavimentación de passeig de Les Andanes -Avinguda Teodomir" per un total de 14.571 euros.

D'altra banda, també es va aprovar l'abonament de la taxa de cànon d'ocupació aprofitament de l'Demarcació Públic Maritimo Terrestre de l'servei de temporada 2017 per 146.219 euros.