fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimecres, 5 octubre 2022

Orihuela intensifica els treballs de neteja del clavegueram

El municipi de Orihuela compta amb un total de 3.759 embornals i es planifiquen 2 campanyes anuals en què es netegen la totalitat.

La regidoria d'Infraestructures de l'ajuntament de Orihuela e Hidraqua (empresa concessionària del servei d'aigües i sanejament) per tal de mantenir les xarxes de clavegueram en condicions òptimes davant l'arribada de precipitacions pròpies del mes de setembre intensifica les feines, a pesar de que la tasca de manteniment es desenvolupa durant tot l'any.

- Publicitat -

Ángel Noguera, regidor d'Infraestructures, ha explicat que “els treballs de manteniment i neteja es fonamenten en la neteja d'embornals, neteja de la xarxa de clavegueram, neteja d'instal·lacions de bombament i inspecció de xarxes amb una planificació, gestió i supervisió dels treballs mitjançant l'ús d'eines informàtiques on es troben digitalitzades les instal·lacions de servei i les operacions realitzades”.

neteja embornals

El municipi de Orihuela compta amb un total de 3.759 embornals i es planifiquen 2 campanyes anuals en què es netegen la totalitat, dos vegades a l'any, durant estes mesos:

- Publicitat -

– Abril-Maig (1a campanya)

– Agost-Setembre (2a campanya)

Es realitza una neteja manual de cada embornal, amb una mitjana de 100 uts/dia, amb un equip de treball compost per 2 operaris.

També es disposa d'equip de neteja amb aigua a pressió amb el suport quan cal el camió mixt de clavegueram.

Neteja de xarxa

El municipi de Orihuela compta amb un total de 535 km de xarxa de clavegueram i pluvial als quals se'ls fa un manteniment preventiu.

“Esta neteja es realitza durant tots els mesos de l'any, però és cert que durant els mesos en què hi ha més probabilitat de pluges fortes que puguin provocar problemes, es fa més èmfasi en la neteja de les xarxes pluvials del municipi amb previsió perquè les infraestructures estiguan preparades per poder evacuar l'aigua pluvial en el mínim de temps possible” ha recalcat Ángel Noguera.

A més, davant la previsió de pluja de gran intensitat s'activa un protocol de revisió i neteja preventiva dels punts més conflictius, obertura de reixes dels embornals per evitar taponaments per arrossegaments i senyalització punts problemàtics.

Neteja estacions de bombament (EBARS)

Anualment es fan quatre campanyes programades de neteja de les 132 estacions de bombament que componen la xarxa de clavegueram del municipi.

Per poder complir estes dades Orihuela disposa de dos camions de neteja de clavegueram (CIS), els quals realitzen diversos torns de treball. A més, també s'utilitzen equips d'empreses externes a causa de les característiques de les conduccions i instal·lacions del servei i així assolir uns estàndards de qualitat al servei i garantir una gestió de millora contínua.

Inspecció de xarxes

CCTV

Es fan inspeccions de xarxes amb càmera de televisió guiat per control remot per inspeccionar les xarxes de clavegueram i pluvials una vegada realitzada la neteja del seu interior o en aquell tram que es detecti una incidència per conèixer l'estat de les infraestructures.

Amb este sistema es revisa l'estat de l'interior de les xarxes en els enregistraments que es realitzen per al seu posterior estudi i en el cas que siga necessari realitzar actuacions per a la seua rehabilitació o substitució.

PERTIGA

També es disposa d'un equip d'inspecció lleuger de Perxa, que en fa la inspecció de xarxa previ a la neteja. Amb este sistema es pot visualitzar el grau de brutícia de la xarxa, a més d'imperfeccions que pugui tenir, per optimitzar els equips de neteja al màxim possible.

Anualment, es fan més de 60 jornades d'inspecció de xarxes amb equips de Cambra de TV.

Gestió de l'activitat

Tota la planificació del manteniment i neteja de les infraestructures existents a Orihuela, es realitza a través de l'aplicació GALIA i se'ls assigna als equips de neteja o inspecció corresponents. Esta eina permet:

– Assignar estes tasques a determinats equips de treball específics per a cada treball o activitat.

– Control del seguiment i avenç dels treballs en temps real.

– Recopilar informació de cada element (embornals, pous, trams de xarxa…) com poden ser data de neteja, estat inicial, estat final… així com informació gràfica (fotografies) i captura de nous elements o correctius sobre estes.

– Crear un històric amb les neteges i les inspeccions realitzades per optimitzar els equips el màxim possible.

Obres realitzades amb els fons de renovació de xarxes de clavegueram i pluvials millorant el drenatge dels sectors en els darrers anys

Finalment, en els darrers anys s'han emprès importants inversions a la xarxa de clavegueram per millorar-ne la fiabilitat i capacitat hidràulica.

– Reposició de col·lector de clavegueram al carrer Camí Vell de Molins (105.102,88 €)

– Reposició de xarxa de clavegueram dels carrers Santiago i Caputxins (116.989,74€)

– Reposició de xarxa de clavegueram d'av. Doctor García Rogel (127.271,47€)

– Reposició de xarxa de clavegueram de carrer Almeria de l'Aparecida (98.079,86€)

– Reposició del sistema de captacions d'aigües d'escorriment oest del nucli urbà – barri de les Espeñetas. (116.360,6€)

– Reposició del sistema de clavegueram de l'entorn del Teatre Circ de Orihuela (96.786,27 €)

– Reposició xarxa clavegueram C/Cantalobos i San Antonio (El Mudamiento) (138.829,78€)

– Reforma i millora de la xarxa de sanejament de la pedania dels Desemparats (507.110,77€)

– Reposició de xarxa de clavegueram de carrers Llimona i Extremadura (251.100,62€)

– Reposició de xarxa de sanejament a l'entorn del carrer Travessia de Triana (186.476,5€)

– Reposició de xarxa de clavegueram al c/Masquefa (69.233,29€)

- Reposició d'impulsió i col·lector de clavegueram entre l'EBAR Santo Domingo i l'accés a l'EDAR Orihuela Casc (819.543,22€) En execució

-Reposició de Col·lector de Clavegueram als carrers mare Elisea, Malecon i Meca (99.870,81€) En execució

– Reposició de col·lector de clavegueram al c/ Ramón Sijé, Reales i La Paz (93.611,33€) En execució

ValenciàEspañol