Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

Passos per fer la sol·licitud online del vot per correu per a les eleccions generals

Un cop presentada la sol·licitud via web, i si és acceptada per l'Oficina del Cens Electoral, els electors rebran la documentació a l'adreça indicada a partir del 3 de juliol.

El diumenge 23 de juliol tindran lloc les eleccions generals al nostre país. Per votar per correu, s'ofereix la possibilitat de presentar la sol·licitud en línia a través del web de Correus (www.correos.es), sense haver d'acudir en persona a una oficina postal.

- Publicitat -

1. Sol·licitud en línia del vot per correu – fins al 13 de juliol

D'esta manera, els electors residents a Espanya o residents a l'estranger que estiguen temporalment al nostre país poden sol·licitar el vot per correu fins al 13 de juliol inclòs. No ho poden fer els electors residents a Espanya que es trobin temporalment a l'estranger, ni els electors residents a l'estranger que ho sol·licitin des del seu país de residència.

- Publicitat -

En este model de sol·licitud, que evita desplaçaments, els interessats han d'acreditar la seua identitat mitjançant signatura electrònica, acceptant com a sistemes d'identificació vàlids els certificats digitals de persona física reconeguts pel Ministeri d'Indústria i el DNI electrònic (DNI-e) que, a ambdós casos, hauran d'estar instal·lats a l'ordinador.

També cal tindre instal·lada l'aplicació “Autofirma”, que permetrà la signatura electrònica de la sol·licitud per part de l'interessat (a la pròpia pàgina figura l'enllaç per descarregar-se la darrera versió).

Un cop llegides detalladament les instruccions i comprovat que es disposa d'un certificat digital en vigor i “Autofirma” instal·lat, s'accedeix al procés. Apareixerà una pantalla amb les dades bàsiques DNI, nom i cognoms, i s'emplenaran les altres dades de la sol·licitud (nacionalitat, data de naixement, etc.), les dades de l'adreça postal on es vol rebre la documentació electoral i se seleccionarà la província en el cens de la qual s'està registrat.

Es recorda que esta adreça no ha de coincidir amb el domicili habitual o el d'empadronament, pel que és recomanable aportar la direcció on es trobe l'elector a partir del 3 de juliol, data en què el Cens Electoral començarà a enviar la documentació electoral.

El sol·licitant revisarà les dades introduïdes i, si està conforme, procedirà a la signatura electrònica amb el certificat digital fent ús de “Autofirma” (tot això es realitzarà de forma automàtica, simplement seguint els passos).

Per finalitzar, sobri el document signat per l'interessat, Correos realitzarà una signatura electrònica addicional i en façalitarà la descàrrega d'una còpia a manera de justificant, i finalitzarà d'esta manera la sol·licitud, que quedarà presentada i gravada al sistema.

Un cop presentada la sol·licitud via web, si és acceptada per l'Oficina del Cens Electoral, no es podrà votar a la mesa electoral el dia de la votació.

2. Lliurament de la documentació electoral – des del 3 de juliol

Després de comprovar la inscripció dels sol·licitants al cens, les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral remeten amb caràcter certificat i urgent els enviaments amb la documentació electoral (certificat d'inscripció al cens, sobris i paperetes de totes les candidatures) a partir d'el 3 de juliol a l'adreça indicada per l'elector a la sol·licitud, per la qual cosa es recomana aportar la direcció en què es trobe l'elector a partir d'esta data.

El carter o cartera de Correus realitzarà almenys dos intents de lliurament d'esta documentació en mà al mateix destinatari, deixant l'avís perquè l'haja de recollir a la seua oficina en cas de no haver estat possible fer este lliurament en mà.

El personal de Correus comprovarà la identitat del votant mitjançant el DNI, Passaport o Permís de Conduir i anotarà el número del document identificatiu donant fe de la recepció dels sobris i paperetes amb la signatura del lliurament per part del sol·licitant.

3. Dipòsit del vot – fins al 19 de juliol

El sol·licitant té de termini fins al 19 de juliol de 2023 per dipositar el sobri amb el vot a qualsevol oficina de Correus a tot Espanya, en el seu horari habitual d'obertura.

Donades les dates estivals en què tindran lloc estes comicis, es recomana als ciutadans que vulguen exercir el dret al vot per correu que procurin no esperar fins a l'últim dia i que aprofitin l'amplitud horària de les oficines postals.

Tots els recursos necessaris

Correus està posant tots els recursos tecnològics, logístics i humans necessaris per garantir el compliment dels compromisos que se li encomanen en els processos electorals.

De fet, Correus realitzarà 5.500 contractes de reforç, tant per a oficines com per al repartiment d'enviaments i les tasques necessàries als centres logístics. Correos escometrà esta alta xifra de contractacions de reforç tenint en compte la coincidència del període electoral amb les vacances d'estiu, de manera que cobrirà al 100% les vacances de la plantilla durant el mes de juliol.