Notícies d'Alacant i província

divendres, 8 desembre 2023

Orihuela obri el termini per a les ajudes a autònoms i pimes del 7 al 20 de novembre

Tots els interessats que compleixin els requisits que marquen les bases reguladores d'estes ajudes podran presentar la sol·licitud i la documentació obligatòria

L'Ajuntament d' Orihuela, a través de la Regidoria d'Indústria, anuncia que el termini de presentació de sol·licituds per poder optar a les ajudes amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que la crisi està suposant sobri pimes, micropimes, petits empresaris, autònoms i professionals del municipi de Orihuela, serà del 7 al 20 de novembre, ambdós inclusivament.

Tots els interessats que compleixin els requisits que marquen les bases reguladores d'estes ajudes podran presentar la sol·licitud i la documentació obligatòria que ha d'acompanyar esta sol·licitud, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Orihuela, a l'apartat de subvencions, mitjançant el procediment habilitat a este efecte: Sol·licitud de les Ajudes Crisi per a Pimes, Micropimes, xicotets Empresaris Autònoms i Professionals de Orihuela, Anualitat 2023 (ANNEX I). Este procediment inclou la instància que correspon a l'Annex I de les bases reguladores.

El regidor d´Indústria, Matías Ruiz, recorda que "seran subvencionables fins a un 100% les despeses de quota d´autònoms, el lloguer mensual del local, els interessos de préstecs d´adquisició del local i el 50% de les despeses d´energia elèctrica, gas i carburants abonats en el període comprès entre l'1 de juliol del 2022 i el 30 de juny del 2023”. Per a més informació sobri estes ajudes, l'Ajuntament disposa d'un banner d'Ajudes Crisis a la pàgina principal www.Orihuela. És

Esta subvenció, concedida per la Diputació d'Alacant per un import total de 684.961 euros, es repartirà per concurrència competitiva, seguint la data i hora de registre d'entrada, reunint la totalitat de requisits i documentació obligatòria requerida a la convocatòria, fins a l'esgotament de crèdit. En les sol·licituds que aportin nova documentació o esmena, la data i l'hora que es prendrà en consideració serà la del darrer registre d'entrada.