Notícies d'Alacant i província

diumenge, 25 febrer 2024

En marxa les gestions per a la nova oficina d'Habitatge d'Elx

L'11 d'agost passat es va signar el conveni entre les dos administracions per fer realitat esta oficina que formarà part de la xarxa Xaloc.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament d'Elx analitzen la posada en marxa de una oficina dhabitatge al municipi, que passarà a formar part de la xarxa doficines Xaloc, amb servei de finestreta única en matèria dhabitatge, rehabilitació dedificis i regeneració urbana de la Comunitat.

El director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona, Marc Aparisi, s'ha reunit amb el regidor d'Igualtat, Drets Socials i Polítiques Inclusives d'Elx, Mariano Valera, per avançar-hi. A més a més, han visitat el centre social d'Altabix, que serà la seu de la futura oficina.

El passat 11 d'agost es va signar el conveni entre les dos administracions per fer realitat esta oficina que formarà part de la xarxa Xaloc, organisme col·laborador de la Generalitat i de servei integral de gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria dhabitatge, rehabilitació dedificis i regeneració urbana.

Marc Aparici ha assegurat que la ciutadania d´Elx i el Baix Vinalopó "es mereix tindre una única oficina on poder accedir a tots els recursos relacionats amb l´accés al´habitatge i la rehabilitació". Així mateix, considera que l'obertura de l'oficina Xaloc és "un pas cap a la total municipalització de les polítiques d'habitatge al País Valencià".

El desenvolupament d'estes actuacions per part de la vicepresidència segona exigeix ​​una immediatesa i proximitat amb els ciutadans. Per aconseguir una major eficiència i atenció més directa, cal encomanar la gestió, la informació, la mediació social i l'assessorament a les entitats locals.

En el cas d'Elx, és un municipi que té capacitat de gestió suficient per dur a terme les activitats i els serveis propis de la Generalitat en matèria d'habitatge i regeneració urbana. D´ací la posada en marxa d´este conveni amb l´Ajuntament, que comptarà amb una inversió de 178.576 euros per part de la Vicepresidència Segona.

El conveni estableix les activitats que s'encomanen a l'Ajuntament i que s'organitzen a diverses unitats de servei: unitat de finestreta única en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana; unitat de gestió de lhàbitat; unitat de protecció de la tinença de l'habitatge; i unitat dObservatori Local de lHabitatge.

Per la seua banda, el Consistori es compromet a tindre una oficina Xaloc, indicar en lloc visible els horaris datenció al públic, participar en les activitats formatives, de coordinació i en les campanyes informatives que es realitzen.

També hauran de disposar dels formularis i material tècnic, informatiu i divulgatiu de la Conselleria dHabitatge i Arquitectura Bioclimàtica, portar un control de les consultes individuals, de les campanyes informatives que es realitzen i de tota altra actuació susceptible de ser comptabilitzada.

Així mateix, hauran de participar activament en el disseny i la implementació del programa Xaloc i també en els documents, plataformes o procediments necessaris per al seu bon funcionament. En acabar el conveni, es presentarà una memòria detallada amb els serveis prestats.

Per part seua, la Conselleria es compromet a garantir el suport tècnic i logístic a l'oficina que integra el programa per al correcte desenvolupament de les activitats encomanades i exercir les funcions de coordinació amb el consistori.