Notícies d'Alacant i província

dijous, 18 abril 2024

Balanç molt positiu de les actuacions dutes a terme per l'oficina d'informació a l'consumidor (OMIC) d'Almoradí

Segons informa el regidor responsable de l'àrea de consum, José Antonio Latorre, esta anualitat 2017 s'han presentat un total de 296 reclamacions a l'Oficina Municipal d'Informació a l'Consumidor d'Almoradí.

Segons informa el regidor responsable de l'àrea de consum, José Antonio Latorre, esta anualitat 2017 s'han presentat un total de 296 reclamacions a l'Oficina Municipal d'Informació a l'Consumidor d'Almoradí.

Pel que fa a l'any 2016 s'ha registrat un increment de 76 reclamacions, sent resoltes de forma favorable per al consumidor més de l'85% de les mateixes. El resultat de la feina realitzada en esta oficina per la tècnic de consum Isabel García, es pot traduir en xifres, ja que s'han pogut recuperar en el seu conjunt més de 8.000 €, a més de serveis o productes que per Dret els correspon als consumidors i no s'estaven aplicant.

El percentatge de reclamacions presentades en el Registre de l'Ajuntament corresponen:
Un 40% contra entitats bancàries, seguides d'un 30% contra companyies de telefonia i un 20% enfront de companyies elèctriques. El 10% restant correspon a altres serveis diversos.

El principal motiu de les reclamacions correspon a clàusules abusives, publicitat enganyosa, mala prestació de servei o incompliment de la Llei de garanties.
El major increment de reclamacions respecte a l'anualitat anterior s'ha reflectit en les reclamacions contra entitats bancàries en concepte de clàusules sòl i Comissions per gestió de cobraments. També per serveis Premium a les telefonies, serveis que el client desconeix que té actius per defecte i que poden generar costos elevats en la factura.

Les reclamacions generades davant de les companyies elèctriques radiquen en el desconeixement dels usuaris de l'existència de productes que contracten a l'acceptar un canvi de companyia a través de visites realitzades per comercials al seu domicili. Entre estes productes es troben segurs de manteniment dels que donar-se de baixa és independent de la baixa de l'subministrament elèctric en si, i com totes les assegurances s'han de donar de baixa amb 1 mes d'antelació a l'venciment ja que de no fer s'activa automàticament per altra anualitat.

Des de l'OMIC s'informa els consumidors que No acceptin ofertes sense tindre abans el contracte que s'ha de revisar bé, i que no permetin que un desconegut examini les seues factures: És així com es fan les contractacions indegudes.

Funcions de l'OMIC 

Les Oficines Municipals d'Informació a l'Consumidor (OMIC) són oficines que depenen dels Ajuntaments de cada municipi i tenen com a funcions la informació, ajuda i orientació als consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets i, entre d'altres podrà realitzar les següents activitats:

  • Recepció de reclamacions i denúncies.
  • Informació a consultes dels consumidors.
  • Indicació adreces d'altres centres públics o privats d'interès per al consumidor.
  • Realització de campanyes informatives.
  • La inspecció de béns i serveis d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat.
  • Edita publicacions.
  • Organitzar i desenvolupar cursos de formació a consumidors.
  • Realitzar activitats de col·laboració amb el sistema educatiu, en matèria de consum.
  • Fomentar l'associacionisme de consumidors i usuaris.

L'OMIC de l'Ajuntament d'Almoradí està acreditada per la Generalitat Valenciana, situada en Carrer Espanya 45, obri les seues portes de dilluns a divendres de 9 a 14 h.