fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 juliol 2022

El Consell aprova l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 amb 588 places

Es convocaran processos selectius per a 14 categories professionals en què es reservarà un 10% per a persones amb diversitat funcional.

El Ple del Consell ha aprovat el decret d'oferta d'ocupació pública (OPE) de 2022 que preveu un total de 588 places, de les quals, 353 seran per al torn lliure i que, en aplicació de la nova Llei de Funció Pública valenciana, es cobriran per oposició lliure sense fase de concurs de mèrits. Les altres 235 places es destinaran a promoció interna i, en este cas, si es valoraran els mèrits i experiència dels aspirants.

- Publicitat -

L'OPE 2022 preveu convocatòries per a 14 cossos i escales de l'Administració de la Generalitat. Les més nombroses respecte al nombre de places ofertes són les del Cos Superior Tècnic d'Administració General (144 places); el Cos Superior Tècnic d'Enginyeria Informàtica (122 places) i les del Cos Administratiu de la Generalitat (101). No obstant això, a l'OPE 2022 també s'ofereixen llocs d'advocats i advocades; interventors i interventores; enginyers i enginyeres industrials; arquitectes i arquitectes; psicòlegs i psicòlogues i agents mediambientals.

A més, el mateix decret de l'OPE preveu que la Generalitat s'obliga a si mateixa que els processos de selecció de les oposicions s'han de convocar els propers tres mesos després de l'aprovació del decret que s'ha dut a terme este divendres.

- Publicitat -

L'OPE ha estat dissenyada d'acord amb allò que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat del 2021, que fixa una taxa de reposició del 120% per als sectors considerats prioritaris i del 110% per a la resta dels sectors. També s'hi reserva un 10 per cent de la totalitat de les places per ser cobertes entre persones amb diversitat funcional.

A més, l'OPE inclou mesures per fomentar la igualtat de gènere ja que les convocatòries inclouran, com a criteri de desempat abans del sorteig o primera lletra del cognoms la resolució a favor de la dona en el cas que el sexe femení estigués infrarepresentat dins del col·lectiu de persones que formin part del cos o escala objecte de la convocatòria.

ValenciàEspañol