Notícies d'Alacant i província

dimarts, 3 octubre 2023

L?ocupació supera la xifra de 21 milions i l?atur es redueix a l?11,6%

El segon trimestre es va accelerar la creació de llocs de treball, amb un increment de l'ocupació de més de 600.000 treballadors.

L'ocupació va assolir les 21.056.7000 persones el segon trimestre del 2023, fet que suposa un rècord històric de persones treballant, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

- Publicitat -

El segon trimestre de l'any es va accelerar la creació d'ocupació, amb un augment de 603.900 treballadors, cosa que, unida a l'augment de la població activa, que també arriba a un nou màxim i se situa en 23.819.200 persones, i la reducció de la taxa d'atur fins a l'11,6%, reflecteixen el dinamisme i el canvi estructural del mercat laboral , l'eficàcia de les reformes adoptades i la fortalesa de l'economia espanyola.

L'atur es va reduir de l'abril al juny a 265.300 persones, un 11,68%, (-6,61% amb dades corregides d'estacionalitat), El nombre total de desocupats es va situar en 2.762.500 persones i l'atur va baixar fins a l'11,6%, la taxa més baixa des del 2008.

- Publicitat -

Cal destacar també que en el segon trimestre ha augmentat l'ocupació i ha baixat l'atur a totes les comunitats autònomes, reduint-se també en quasi 140.000 el nombre de llars amb tots els seus membres a l'atur.

Durant el trimestre s'ha continuat reforçant l'estabilitat de l'ocupació, amb un increment dels contractes indefinits de 410.000, davant els 95.400 temporals, cosa que ha permès que la taxa de temporalitat es mantingui en el mínim del 17,3, que acosta Espanya a la mesura europea.

Així mateix, cal assenyalar que tota l'ocupació creada el segon trimestre ha estat al sector privat, amb 610.100 treballadors més i un descens de 6.200 del sector públic. Estes mesos el nombre de treballadors autònoms es va incrementar en quasi 100.000 persones.

En este context de millora de l'ocupació, és especialment significatiu l'augment de la població activa, que en este període s'incrementa en 238.600 persones fins a assolir els 23.819.200 treballadors, posant de manifest la confiança dels treballadors a trobar un lloc de treball a pesar de al difícil entorn exterior.

ocupació

L'ocupació es va incrementar en 588.700 persones a l'últim any (+2,88%), fins a situar-se en 21.056.700 persones, la xifra més alta de la sèrie històrica. L'últim trimestre, l'ocupació va augmentar en 603.900 persones (+2,95%). En termes desestacionalitzats, va créixer un 1,4%.

L'ocupació en termes interanuals va registrar el creixement més gran en el sector Serveis, amb 658.000 ocupats més i Construcció, amb 20.800 i va baixar en Indústria en 50.500 persones i en Agricultura en 39.600. El segon trimestre de l'any, el sector Serveis va crear la major part de l'ocupació, amb 606.000, seguit de Construcció, amb 60.900 més, Agricultura, amb 1.500, mentre que va baixar a Indústria, amb 64.500 ocupats menys.

Pel que fa a les comunitats autònomes, l'ocupació va augmentar a totes les regions en els darrers 12 mesos. Els augments més grans es van produir a Catalunya, amb 133.000 ocupats més, Andalusia, amb 101.600 i el País Valencià, amb 72.700.

També en el segon trimestre va augmentar l'ocupació a totes les comunitats. Els increments més importants es van donar a Catalunya, amb 132.700 empleats més, Illes Balears, amb 108.100 i Madrid, amb 77.300.

Segueix la positiva evolució de l'ocupació indefinida amb un increment de 1.3140100 persones en els darrers 12 mesos, mentre que el temporal va disminuir en 764.300. El segon trimestre esta tendència va continuar, amb una alça de 410.100 assalariats indefinits i 95.400 temporals. Així, la taxa de temporalitat disminueix fins al 17,3%.

També va continuar augmentant l'ocupació a temps complet, amb un increment de 559.200 persones a l'últim any, molt per sobri de l'ocupació a temps parcial, que va augmentar en 29.500 persones. En el segon trimestre es manté esta tendència, amb un augment de 561.500 treballadors a temps complet, davant dels 42.500 a temps parcial, fet que ha permès que la parcialitat es redueixi fins al 13,52%.

Per gènere, l'ocupació femenina s'ha incrementat en 308.200 persones el darrer any i va continuar creixent el primer trimestre, amb 271.800 dones més ocupades. Per part seua, l'ocupació masculina en termes interanuals també es va elevar en 280.500 treballadors i en 332.200 en l'últim trimestre.

atur

L'atur es va reduir en 157.000 persones el darrer any (-5,38%), amb una disminució de 365.300 persones el segon trimestre (-11,68%) fins a les 2.762.500 persones, reduint-se la taxa d'atur fins a l'11,6%, la més baixa des del 2008. En termes desestacionalitzats la variació trimestral és del -6,61%.

En termes interanuals, l'atur baixa a Agricultura, amb 13.500 aturats menys ia Construcció, amb 6.200 aturats menys. Per contra, augmenta a Serveis, amb 64.700 aturats més, ia Indústria, amb un increment de 2.800. El segon trimestre de l'any, la desocupació es redueix a tots els sectors, especialment a Serveis, amb 208.600 aturats menys

Per comunitats autònomes, totes registren descensos de l'atur el darrer any. Els descensos més importants en termes anuals es van produir a les Canàries, amb 25.200 menys, Catalunya amb -23.700 i Galícia, amb un descens de 19.700

estes xifres es van registrar després d'un últim trimestre en què també es va reduir l'atur a totes les comunitats. Les baixades més importants es van produir a Catalunya, amb 70.400 aturats menys, Illes Balears, amb 68.600 menys i la Comunitat de Madrid, amb 49.900.

Durant el segon trimestre s'ha continuat reduint la taxa d'atur femenina, que es va situar en el 13,2%, la menor des del 2008, i la taxa d'atur masculí va baixar fins al 10,27%. També continua baixant l'atur juvenil, que se situa en el 27,9%, un altre cop la taxa més baixa des del 2008.