fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimecres, 6 juliol 2022

OCU recomana revisar l'esborrany de la Renda abans d'enviar-lo a Hisenda

Convé estar atent si hi ha hagut un canvi de domicili, s'han tingut fills o és propietari d'un habitatge de lloguer, per exemple.

Ahir 6 d'abril, va començar la campanya de la Renda i l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recomana als consumidors revisar l'esborrany abans d'enviar-lo.

- Publicitat -

L'organització recorda que els esborranys s'elaboren amb les dades que té Hisenda dels contribuents i pot passar que alguns faltin o sigan inexactes. De fet, adverteix que la presentació de l'esborrany amb errors i omissions podria donar lloc a una declaració paral·lela per part d'Hisenda.

Per això OCU recomana que abans de confirmar l'esborrany i enviar-lo a Hisenda, es tingui en compte les recomanacions següents:

- Publicitat -

Dades personals i familiars. Si durant el 2021 s'ha canviat de domicili o estat civil, s'han tingut fills o grans a càrrec seu, cal revisar que estes dades figuren de forma correcta a l'esborrany de declaració per evitar pagar més per no aplicar els mínims i avantatges fiscals.

Despeses i ingressos declarats pels seus immobles. Per a aquells que tenen immobles és convenient verificar que els rendiments dels immobles declarats s'imputen de manera correcta, especialment el percentatge de titularitat en el cas de béns guanys.

Deduccions en cas de separació. Si durant el 2021 es va produir una separació legal cal comprovar que les dades sobre immobles s'hi inclouen de forma correcta. També cal comprovar l'opció que més interessa en el pagament de pensions compensatòries i per aliments.

Declaració dels béns transmesos. Si durant el 2021 s'ha venut o donat algun bé, s'ha d'incloure a la declaració el guany o la pèrdua de patrimoni obtingut en la transacció. Recordeu, però, que Hisenda no admet la declaració de pèrdos de béns donats.

Saldos negatius d'altres exercicis fiscals. En cas que el contribuent tingui pendents pèrdos patrimonials o rendiments negatius dels exercicis dels quatre últims anys no ha d'oblidar compensar-los en la seua declaració amb els guanys o els rendiments positius obtinguts el 2021.

Deduccions familiars. S'han de comprovar que s'inclouen de forma correcta les deduccions a què es tenen dret per discapacitat, família nombrosa.

Deducció per maternitat. Si s'ha estat mare treballadora durant el 2021 i no va sol·licitar el pagament anticipat inclogui la deducció per maternitat a la seua declaració.

Deduccions autonòmiques. Els contribuents tenen en determinats casos dret a aplicar les deduccions autonòmiques establertes a la comunitat on es resideix habitual. Reviseu les deduccions que us poden ser aplicables si compleix els requisits exigits. En alguns casos es tracta de deduccions de caràcter familiar (per família nombrosa, per família monoparental, per naixement) o per una sèrie de despeses (per exemple, lloguer d'habitatge, ajuda domèstica, despeses educatives, llibres de text, guarderia, despeses mèdiques , recursos energètics renovables, dispositius destalvi daigua, vehicles elèctrics o donatius, etc.).

Comprovar quina opció és més favorable, declaració individual o conjunta. OCU recorda que els ciutadans poden optar pel tipus de declaració que els resulti més rendible, per això, abans d'enviar l'esborrany a Hisenda han de contrastar el resultat d'una declaració i una altra.

Finalment, OCU recorda que, en cas d'error en enviar l'esborrany, és possible abans que finalitzi el termini per presentar la declaració, accedir a Renda Web per modificar la vostra declaració i corregir les dades errònies.

ValenciàEspañol