Notícies d'Alacant i província

diumenge, 25 febrer 2024

Començen les obris de el grup d'habitatge públic Miguel Hernández d'Alacant

La primera fase arrenca este dilluns i afecta un edifici de 20 habitatges de la plaça Yolanda Escrich.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través d'l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha iniciat este dilluns les obris de rehabilitació integral de l'edifici de 20 habitatges de la plaça Yolanda Escrich, 5 i 6, de la ciutat d'Alacant.

Esta actuació és la primera fase d'l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) prevista en l' grup d'habitatge públic Miguel Hernández.

El cost total de l'actuació serà de 3.433.980 euros (IVA inclòs). En ells s'integra les obris de rehabilitació de l'edifici, de reurbanització, el cost de l'equip tècnic de gestió així com les mudances i els reallotjaments temporals dels usuaris dels habitatges afectats.

Les obris previstes en esta primera fase se centraran en la rehabilitació integral dels immobles afectats, incloent la millora de les prestacions de l'edificació des del punt de vista estructural i funcional, instal·lacions comunes, condicions ambientals i d'imatge urbana, accessibilitat, envoltant tèrmica i estanquitat dels edificis.

Per dur a terme estes treballs és necessari escometre una sèrie d'actuacions que fan incompatible l'execució de les mateixes amb la permanència dels residents dels habitatges de la plaça Yolanda Escrich, 5 i 6. D'ací que s'haja establert un programa de reallotjament per als ocupants de les 20 habitatges en altres immobles de parc públic a Alacant durant l'oratge que duri la intervenció.

Cal destacar que este procés de reallotjament de 20 famílies ha estat complex donat l'elevat nombre de persones afectades, el que ha suposat un gran esforç per part de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per reubicar totes estes persones. Cal tindre en compte que este procés de reallotjament ha determinat el calendari de l'inici de les obris.

Es tracta de la primera actuació de el pla d'acció que el Consell ha dissenyat per a este barri. S'inicia amb la fase I de l'ARRU i posteriorment s'ampliarà a la resta de el grup d'habitatges.

Precisament es troba en fase de licitació el concurs per a l'adjudicació de la redacció de el projecte de la fase II de l'actuació de barri, que preveu la rehabilitació integral dels edificis situats a la Plaça Yolanda Escrich nº 2. 3. 4. 7 i 8, que aconseguiria un total de 40 habitatges i tindria un pressupost aproximat de 5.400.000 euros (IVA inclòs).

A més de les actuacions en millora d'infraestructures, la Conselleria també ha posat al barri mesures d'intervenció social per millorar la qualitat de vida dels seus residents.

Des de fa dos mesos està en marxa un servei de Mediació Comunitària i Administració, la funció és aconseguir la cohesió social de barri a través d'un ampli acompanyament a les comunitats de veïns. L'objectiu és que arribin a un nivell d'autoorganització que els permeti gestionar i resoldre els seus propis conflictes i aconseguir una sostenibilitat social i econòmica.