Notícies d'Alacant i província

dimarts, 7 febrer 2023

Alacant inicia les obres de transformació de l'avinguda Ramon i Cajal i Parc de Canalejas

Es tracta de promoure la singularització de l'accés al parc de Canalejas des del passeig de Gadea, com a porta cap al mar.

L'Ajuntament d'Alacant ha iniciat l'execució de les obres compreses al projecte de reurbanització de l'avinguda Ramón y Cajal i Passeig de Canalejas, emmarcat al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya, amb un termini d'execució de 6 mesos, a favor de la mercantil Pavasal Empresa Constructora, SA per import de 1.949.204,73 euros.

- Publicitat -

Per la seua banda, la Diputació Provincial aporta una inversió de 810.000 euros a través del Pla Planifica, fet que suposa el 45% del cost de l'obra.

L'avinguda Ramon i Cajal, tot i ser un espai urbà de primer ordre, és una barrera que separa el Parc de Canalejas de la ciutat ja que no té permeabilitat transversal cap al mar i zona portuària. L'existència de molts aparcaments en bateria i l'amplitud de la calçada flanquejada per un mur de formigó, sense vorera en un dels costats, fa que els vehicles assoleixin gran velocitat, i cal sumar-hi la falta de continuïtat del carril bici per este carrer.

- Publicitat -

Adrián Santos Pérez, regidor d'Urbanisme, ha assenyalat que “l'àmbit que ens ocupa és una de les àrees estratègiques i més valorades d'Alacant, però no compta amb les dotacions i condicions mínimes d'ús i gaudi per part dels ciutadans. Per esta raó, per potenciar les seues excel·lents condicions de situació, vegetació, espacialitat i centralitat, i esmenar-ne les deficiències, es redacta este projecte”. L'edil recalca que “s'ha convertit en un espai urbà dominat pels cotxes, on els vianants no solen circular, ja que no té confort per al transeünt”.

Este projecte inclou dos àmbits dactuació conjunta dins del projecte aprovat. D'una banda, les corresponents a l'avinguda i, de l'altra, les que es desenvoluparan al passeig de Canalejas.

Actuacions a Ramon i Cajal

Concretament les accions a efectuar al Carrer Ramon i Cajal passen per la introducció del carril bici i el redisseny i augment en nombre i dimensió dels passos de zebra que comuniquin amb el Parc de Canalejas.

Un dels objectius perquè s'aconsegueixi la connexió de la ciutat amb el port, per això es tracta d'eliminar el mur perimetral del parc mitjançant l'ampliació del parterre lateral del parc de canalles, que contingui el carril bici. Així mateix, les actuacions contemplen repavimentar el carrer, destacant els accessos al Parc i visibilitzant-los.

Altres remodelacions se centraran en l'augment de la mida dels escocells i replantar els buits, la substitució dels fanals de gran escala, propis de vies interurbanes, per fanals més urbans i la millora de l'accessibilitat. Per això, es proposa plataforma única de calçada i vorera a les cruïlles de vianants per millorar accessibilitat i reduir el desnivell entre el parc i el carrer.

En resum, es tracta de promoure la singularització de l'accés al parc de Canalejas des del passeig de Gadea, com a porta cap al mar.

A l'apartat de trànsit de vehicles es projecta produir un parvís, o atri sense aparcaments, als edificis públics rellevants del carrer com és el cas de la Seu Universitària. Es canvia la zona d'estacionament de disposició en bateria a cordó, per guanyar espai per al carril bici, però es compensa la pèrdua d'aparcaments amb la introducció de nous al tram entre els carrers Portugal i Pintor Aparicio.

Tall de trànsit

La regidoria de Trànsit ha informat que per realitzar les obres s'ocuparà la vorera i carril amb tall de trànsit al tram comprès entre els carrers Portugal i Pintor Aparicio sense afectar-los, en una primera fase amb una durada d?un mes fins al 27 de gener del 2023.

Els accessos als guals existents quedaran garantits, així com itineraris de vianants segurs, accessibles i protegits. Així com es deixaran disponibles tots dos passos de vianants.

Parc de Canalejas

En este àmbit, les accions al Parc de Canalejas se centren en la millora dels accessos al Parc des de l'Avinguda Ramón i Cajal, la potenciació i la posada en valor de la jardineria existent a la franja paral·lela a este carrer, inclosa dins l'àmbit d'actuació, introduint espècies compatibles amb els ficus de gran port existent.

Finalment, es contempla la introducció d'un quiosc a l'interior del parc com a focus d'atracció que n'ampliï l'oferta lúdica.

El parc més antic d'Alacant

El Parc de Canalejas és el més antic de la ciutat, atès que el projecte va ser aprovat per l'Ajuntament d'Alacant el 1889. En l'actualitat, este espai públic, encara que no té unitat quant a materials, acabats i disseny, funciona com un dels principals parcs urbans d'Alacant amb la qual cosa es pretén que l'afluència de visitants es vegi incrementada millorant la connexió amb la ciutat i dotant-lo de millores.

En definitiva, el projecte realçarà la imatge del Parc de Canalejas sense perdre'n el caràcter original, eliminant elements aliens al seu caràcter huitcentista.

CatalàEspañol