````

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 23 abril 2024

Les obris de millora del regadiu a Sant Fulgenci, Crevillent, Catral i Orihuela començaran a inicis de 2024

Afectaran 22.705 regants i una superfície agrària de 27.110 hectàrees i evitarà pèrdos al voltant de 45 milions de metres cúbics d'aigua a l'any

El conseller dAgricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre, ha anunciat que a començaments del 2024 s'iniciaran les obris de condicionament i millora de les infraestructures hidràuliques de regadiu en els municipis de Sant Fulgenci, Crevillent, Catral i Orihuela, que tenen un import de 4.164.310,94 euros.

José Luis Aguirre ha destacat els treballs que es realitzaran per fer més eficient el reg de 22.705 regants en una superfície agrícola de 27.110 hectàrees i que evitarà pèrdos d'aigua al voltant de 45 milions de metres cúbics a l'any i que revertirà als propis cultius.

Sobri això, Aguirre ha afegit que “encara que la Comunitat Valenciana té un sistema de reg dels més eficients del món,es condicions meteorològiques obliguen a aprofundir en l'aprofitament màxim de l'aigua i per això la Conselleria estarà sempre al costat dels regants”.

Les entitats objecte de les millores són: la Comunitat General de Regs de Llevant Marge Esquerra, el Sindicat de Reg de Sant Felip Neri de Crevillent i el Jutjat Privatiu d'Aigües de Orihuela.

Concretament, es tracta del Canal Principal i Primera Elevació de Regs de Llevant, Marge Esquerra al municipi de Sant Fulgenci, de la Sèquia de la Partició a les localitats de Crevillent i Catral i de la Sèquia de Llogable a Orihuela.

En detall, al Canal Principal i Primera Elevació de Regs de Llevant, les obris consisteixen en el seu canalització i cobriment, la instal·lació de neteja reixes automàtics de desbast i el condicionament de la instal·lació de bombament de la primera elevació.

En la Sèquia de la Partició es realitzarà el recrés de la solera i de la coronació dels murs i el seu revestiment interior.

Respecte de la Sèquia d'Alquibla, s'executarà la construcció d'una obra de pas d'uns 24 metres de longitud, per substituir el pas existent de formigó armat en molt mal estat, i la reconstrucció de 37 metres del canal de la sèquia, aigües amunt i aigües avall del nou pas .

Estes treballs s'emmarquen en l'actuació que la Conselleria està duent a terme per a la reparació dels danys als regadius afectats per la DANA del 2019 a la Vega Baixa (Pla Vega Renhace), dels quals s'emporten més de 25 milions d'euros.