Notícies d'Alacant i província

dimecres, 21 febrer 2024

Llum verda a les obris per evitar inundacions a la carretera Elx-Santa Pola

La Junta Local de Govern aprova l'inici de l'expedient del projecte de condicionament de pluvials al camí vell

La Junta Local de Govern de l'Ajuntament d'Elx ha aprovat l'inici de l'expedient de licitació del contracte d'obris contingudes al projecte d'acondicionament de pluvials al camí vell de Santa Pola.

Es tracta de la construcció d'un muret de contenció amb què es pretén evitar la gran acumulació d'aigua a la CV-865 i les inundacions a la carretera que connecta Elx amb Santa Pola. A més de millorar les canalitzacions del Barranc de Santón perquè els excessos d'aigua no afectin la zona.

El pressupost base de licitació és de 147.101 euros amb un termini dexecució de sis setmanes i les empreses compten amb un termini de 20 dies naturals per presentar ofertes. "Es tracta d´una primera solució a este problema històric", ha assegurat l´edil d´Aigua i Agricultura, Juan de Dios Navarro.

A la reunió d'este dijous s'ha aprovat a més encarregar els serveis tècnics municipals l'estudi del Cementiri La nostra Senyora de l'Asunción per a la seua protecció i posada en valor a través de l'instrument pertinent.

Segons l'informe del Cap de Servei de Patrimoni Cultural i el Cap de Gestió de Serveis de Gestió Directa les construccions es realitzen sobri pedra bateig o pedra de Novelda, una marès calcària de fàcil deteriorament pel pas del temps i en progressiu augment. "La idea és que el cementiri siga declarat Bé de Rellevància Local", ha afirmat la portaveu de la Junta, Inma Mora.

Este cementiri es considera un conjunt patrimonial que mereix ser conservat i protegit per la seua antiguitat i perquè "suposa un reflex fidel de la història antropològica, social, arquitectònica i historicoartística de la vila i la població d'Elx".

Per això “s'estima que cal adquirir uns compromisos i obligacions per a la preservació i protecció del patrimoni existent als nostres cementiris, compartir experiències i millors pràctiques, cooperar protegir, restaurar i garantir la cura i el manteniment continu del cementiri Nostra Senyora de l'Assumpció . A dia d'hui està inclòs a l'Itinerari Cultural Europeu dels Cementiris Significatius.

D‟altra banda, s‟ha adjudicat a la mercantil Murciana de Trànsit SA la licitació del contracte d‟obris de projecte d‟instal·lació de sistema d‟informació dinàmica dels aparcaments controlats d‟Elx. Es tracta de la instal·lació de senyalització específica per informar del nivell docupació de diferents aparcaments subterranis.

els panells s'instal·laran a l'Avinguda Vicente Quiles direcció Aljub, Avinguda de Novelda amb Avinguda de la Llibertat, Avinguda de la Llibertat direcció Alacant, Avinguda Pedro Juan Perpinyà direcció Alacant, a la cruïlla dels carrers Gabriel Miró amb Antonio Machado ia l'Avinguda Vicente Blasco Ibáñez direcció Aljub i carrer Luis Gonzaga Llorente direcció Aljub.

El pressupost és de 225.634 euros i compta amb un termini dexecució donze mesos.

També s'ha acordat sotmetre a informació pública l'aprovació del catàleg de camins municipal per un període de vint dies hàbils perquè tots els interessats puguen fer les al·legacions oportunes. El catàleg compta amb 271 camins de titularitat municipal. Finalment, l'aprovació definitiva correspondrà al Ple, ja que l'aprovació del catàleg de camins suposa una rectificació de l'inventari de béns municipals.

Actualment a l'inventari municipal de béns i drets de l'Ajuntament no hi ha un catàleg que identifiqui els camins públics. A més, hi ha nombroses sol·licituds d'informació presentades per ciutadans sobri titularitat de camins existents ja que no és possible consultar-los.

Així mateix, s'ha acordat la resolució del contracte d'obris de manteniment de pintura a col·legis i edificis municipals després de la petició de l'empresa adjudicatària després de no realitzar diverses actuacions previstes al contracte.