fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 3 octubre 2022

L'Ajuntament adjudica les obres al costat de l'Hospital General d'Alacant per 152.460 euros

La junta de govern ha aprovat l'adjudicació de el projecte, que tindrà un termini d'execució de 60 dies.

L'Ajuntament d'Alacant ha aprovat hui en junta de govern l'adjudicació de el contracte per a l'execució de les obres de peatonalització i accessibilitat al voltant de l'Hospital General d'Alacant. Les obres, amb un pressupost total de 152.460 euros, les acometará la mercantil Mainco Infraestuctures i Medi Ambient SL, l'oferta ha estat identificada com la més avantatjosa econòmicament.

- Publicitat -

Entre les millores ofertes per l'empresa adjudicatària es troba la reducció de l'termini d'execució inicialment previst en 30 dies naturals, i l'esmentat termini d'execució en 60 dies naturals. Així mateix, l'empresa ha assumit el compromís d'incloure en el projecte, sense cost addicional per a l'Ajuntament, la realització de diversos rebaixos de vorera als passos de vianants.

Obres de millora en depuradores

- Publicitat -

D'altra banda, la junta de govern també ha aprovat els acords pendents sol·licitats per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) per poder tramitar el finançament extraordinària per realitzar les obres de millora necessàries en les depuradores del Racó de Lleó i de Tabarca. Concretament, la junta de govern ha adoptat el compromís de que l'execució d'estes obres, que realitzarà Aigües Municipalitzades d'Alacant, s'ajustarà al que preveuen els projectes tècnics ja aprovats per la junta de govern al març de 2018. Este compromís va ser requerit per l'EPSAR a l'objecte d'arbitrar la corresponent finançament extraordinari per poder emprendre les obres.

Entre els treballs que s'executaran a la depuradora de Racó de Lleó, figura la remodelació de la caldereria, la instal·lació de tamisat de fangs i la instal·lació de nova valvuleria en l'EBAR Barranc de les Ovelles. Per la seua banda, en l'EDAR de Tabarca està prevista la instal·lació d'un cabalímetre de mesurament en continu.

Igualment, la Junta de Govern ha aprovat un reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de 91.674 euros corresponent als treballs de reparació i manteniment de la senyalització horinzontal i vertical realitzats este passat mes de juliol.

Finalment, l'Ajuntament ha aprovat en junta de govern la sol·licitud per a la redacció d'un projecte modificat que reculli els canvis introduïts en el projecte de reforma i adequació de la Casa de la Festa, com ara la millora de l'eficiència energètica, la readaptació de les escales principal i secundària o la reubicació d'accessos.

Estes canvis, segons avala l'informe tècnic, no representen un increment de l'preu d'adjudicació de el projecte ni alteren les condicions essencials de la licitació.

ValenciàEspañol