Notícies d'Alacant i província

dissabte, 9 desembre 2023

Llum verda per al començament de les obris de millora a l'EDAR de Orihuela

Les obris, que començaran les pròximes setmanes i la durada de les quals serà d'un any, evitaran els problemes de capacitat de l'EDAR i les obstruccions davant de futures inundacions.

L'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) ha adjudicat les obris per millorar el sistema de sanejament Orihuela Costa. A partir d'ara es podran executar les obris, que tenen una durada prevista de 12 mesos, incloent-hi el període de proves, i suposaran una inversió de 5.696.959,93 euros.

Els criteris seguits en el procés de valoració d'ofertes han estat de caràcter quantitatiu, com són l'oferta econòmica presentada (excloent-ne aquelles anormalment baixes), que suposa un estalvi d'un 14,5% respecte al pressupost estimat a la licitació, la reducció del termini de les obris de 15 mesos a un any, lexperiència de lempresa adjudicatària, la qualificació de lequip de treball, lincrement del termini de garantia de lobra a cinc anys, i aspectes mediambientals; i criteris qualitatius, com lestudi dinterferències i la memòria i programa de treball presentats.

El sistema de sanejament i depuració de la zona costanera de Orihuela esta format per nou estacions de bombament i una depuradora que rep l'aigua residual a través de quatre estacions de bombament d'aigües residuals (EBAR): Els Cavalls, La Regia, La Zenia 2 i La Solana. En època estival estes EBAR funcionen de forma simultània i sobripassen la capacitat de projecte del pretractament, per la qual cosa parteix del cabal rebut per l'EDAR Orihuela Costa passa directament a la bassa d'aigua tractada (entre 500 m3/di 1.000 m3/d).

El principal objectiu de les obris és augmentar la fiabilitat del sanejament solucionant els problemes de capacitat de l'EDAR de Orihuela-Costa. Per això s'interconnectarà el sistema de sanejament d'esta àrea residencial amb les conques limítrofes, per derivar els cabals cap a les depuradores situades als termes municipals confrontants de Torrevieja i Pilar de la Foradada, que actualment treballen al 48 i 67% de la seua capacitat.

A este efecte se'n van a renovar o remodelar diverses estacions de bombament, i es construiran noves línies d'impulsió i col·lectors. Esta millora de la xarxa de sanejament i conduccions permetrà també resoldre els problemes de congestió i d'inundabilitat que es produeixen especialment en època de pluges.

Així mateix, s'executaran actuacions per a la millora del procés de tractament a l'EDAR de Orihuela-Costa, entre les quals destaquen l'ampliació dels canals del pretractament, per tal de millorar el rendiment de la retenció de sòlids; la construcció d'un tanc d'homogeneïtzació de 3600 m³ perquè la planta funcioni amb un cabal constant i la construcció d'una nova instal·lació de desodorització, que minimitzarà les molèsties ocasionades per la producció d'olors.

També s'hi inclouen millores orientades a la reutilització de l'aigua, com l'ampliació del cabal hídric entre les diferents fases del procés, especialment entre el tractament secundari i el procés final de desinfecció de l'aigua, així com el cabal d'eixida a la bassa de regants.