Notícies d'Alacant i província

dimarts, 16 abril 2024

7,2 milions per a les obris de baixes emissions i renovació urbana a centre i barris d'Alacant

Les actuacions seran al voltant de l'eix Gadea-Soto-Marvá, Ramon i Cajal, Eusebio Sempere i la zona d'Edusi Las Cigarreras, entre d'altres ubicacions.

El Ajuntament d'Alacant destinarà 7,2 milions d'euros dels romanents de tresoreria municipal per finançar diferents obris per a la reducció d'emissions, mobilitat sostenible i renovació urbana a la zona centre y barris de la ciutat incloses a les ajudes dels fons europeus Next Generation i Feder. L'acord de la Junta de Govern serà sotmès al dictamen de la comissió d'Hisenda convocada per a este dimarts com a pas previ a la seua aprovació al ple ordinari de dimecres.

Els projectes se circumscriuen a tres programes dactuació: el Pla de Baixes Emissions, els projectes de millora d'accessibilitat i mobilitat a set carrers i places i l'estratègia de desenvolupament sostenible (Edusi) Les Cigarreres.

En concret, esta primera modificació pressupostària consisteix en la dotació de crèdits extraordinaris per import de 3,3 milions i suplements de crèdit per 3,8 milions dins dels comptes municipals anuals aprovats pel Ple el 30 de març passat. En total, quasi 7,2 milions de despesa per executar múltiples projectes de transformació i modernització urbana que es finançaran amb romanents de tresoreria.

D'esta xifra, un total de 6,4 milions es destinaran a obris contemplades al Pla de Baixes Emissions: la reurbanització del Passeig dels Màrtirs de la Llibertat (540.839 €), la fase III de la esplanada al fons de sac de la carrer Bilbao (789.720 €), la implantació d'este pla a l'anell de la gran Via (282.200 €), la regeneració de l'espai de vianants a les voreres i de l'enllumenat urbà a l'eix Gadea-Soto-Marvà (635.266 €) i la reurbanització de les avingudes de Ramon i Cajal i Eusebio Sempere (310.727 €).

En este àmbit també es finançaran altres actuacions com el carril bus de l'avinguda de Aguilera (295.916 €), la digitalització dels mitjans de pagament i la xarxa de vendes i distribució dels títols de viatge (400.751 €), així com la subvenció al transport urbà en superfície (1,4 milions).

Idae i Edusi-Las Cigarreras

Pel que fa als projectes cofinançats amb fons Feder a través de l'Institut per a la Diversificació de l'Estalvi i l'Energia (Idae), l'Ajuntament té previst destinar este any un total d'1,2 milions a obris de millora de accessibilitat i mobilitat urbana a les carrers Poeta Campos Vasallo, Sergent Vaíllo, Sevilla i Marquès de Molins, avinguda de Xixona i places de Sant Antoni i Músic Tordera Iñesta.

Pel que fa a l'estratègia de desenvolupament urbà Edusi Les Cigarreres, la modificació pressupostària preveu una aportació de 663.088 euros per a la intervenció viària a la plaça Gómez Ulla, actuacions de dinamització cultural i sengles aportacions als patronats d'Habitatge i Turisme i Platges. L'expedient aprovat este dilluns destina igualment 50.427 euros a actuacions de l'Agenda Urbana; 259.610 euros a inversió nova en infraestructures al pla de recuperació de la Via Parc i 178.680 euros per a equipaments culturals i museus.

"Esta primera modificació pressupostària es tradueix en un impuls decisiu a projectes de transformació i modernització urbana de gran importància", ha destacat la és de Hisenda Lidia López. "El fitxer bona salut financera de l'Ajuntament ens permet recórrer als romanents de tresoreria per apuntalar múltiples actuacions a tots els barris de la ciutat”, ha afegit.

Superàvit de 49,3 milions a les arques municipals

D'altra banda, l'Ajuntament ha donat a conèixer l'estat dels comptes que van llançar un superàvit de 49,30 Milions d'euros i una execució pressupostària consolidada del 73,76%, segons el decret de liquidació del Pressupost municipal corresponent a 2021.

"Este superàvit es deu a una línia d'estabilitat pressupostària correcta i prudent, a més d'un continu programa de contenció de la despesa general", ha destacat l'edil d'Hisenda, Lidia López, que ha ressaltat la reducció d'un 21,74% a l'apartat de despesa sobri allò inicialment pressupostat, amb un estalvi net de 26,23 milions d'euros.

Pel que fa a la gestió dels recursos humans, els programes de racionalització implantats sobri els processos municipals interns han permès consolidar una disminució de l'13,86% en la despesa en este apartat, amb una reducció neta sobri allò inicialment pressupostat de 15,53 milions. “Els nostres comptes municipals estan sanejats i són robustos”, ha subratllat la regidora.

A més dels 49,3 milions de superàvit o de resultat pressupostari ajustat, l'informe d'Intervenció sobri la liquidació fixa el romanent de Tresoreria per a despeses generals en 109 milions d'euros, a les quals cal restar 6,8 milions per operacions pendents d'aplicació (Opas) i 22 milions més en concepte d'incorporacions de romanents. De manera que les arques municipals compten amb uns 80 milions d'estalvi de Tresoreria, “bona part dels quals ja compten amb els seus corresponents compromisos de pagament fins al 2032”, ha puntualitzat Lidia López.

"L'execució del pressupost consolidat de l'any 2021 compleix les tres regles fiscals que sustenten els principis d'estabilitat i sostenibilitat financera per a les entitats locals", ha afegit l'edil. "Es compleix la regla dʻequilibri o superàvit estructural, la de despesa i el límit a la ràtio de deute públic sobri PIB".

'El bon camí de la gestió, a pesar de la pandèmia'

La execució pressupostària consolidada al capítol d'ingressos ha assolit el 85,66%, mentre que a l'apartat de despeses va arribar al 73,76%, “la qual cosa confirma el bon camí de la gestió municipal, a pesar de els molts condicionants econòmics i socials després de dos anys molt durs per la pandèmia del cóvid-19”, ha precisat la regidora d'Hisenda.

"Tot i les incerteses, la liquidació del Pressupost de 2021 dóna uns resultats molt positius, atès que hem aconseguit mantindre la rebaixa del 5% al ​​rebut de l'IBI, contindre la despesa corrent i sostindre una línia ascendent al nivell d'inversió per a la millora de les infraestructures i serveis municipals”, ha subratllat Lidia López. "Ens mantenim ferms en el nostre compromís de reduir el deute, posar al dia l´Ajuntament en el pagament a proveïdors ia modernitzar la gestió de la Hisenda municipal", ha afegit.

L'edil d'Hisenda ha recordat també l'esforç de l'Ajuntament per mantindre "importants" programes d'ajudes econòmiques directes a autònoms i petits i mitjanes empreses, i en particular dos dels sectors més castigats per la pandèmia com el comerç i l'hostaleria .