fbpx

Noves deduccions per contractar cuidadors de menors i gent gran a la llar

La llei de mesures fiscals preveu deduccions de fins a 1.000 euros per a la contractació de persones en l'àmbit de la llar per a la cura de menors i majors.

La Llei de Mesures Fiscals, Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat de 2022, amb la publicació hui al Diari Oficial s'obre a informació pública, preveu la creació d'una deducció per a aquells contribuents que contractin de manera indefinida a persones afiliades al Sistema Especial d'Empleats de Llar de l'Règim de la Seguretat Social per a la cura de menors o gent gran.

En compliment amb l'acord Alcem-nos, que preveu com a mesures de conciliació reduccions fiscals en el tram autonòmic de l'IRPF per a la contractació de persones que en l'àmbit de la llar realitzen tasques de cura, el Consell ha aprovat una deducció que busca incentivar la contractació indefinida de treballadors com a alternativa a altres sistemes de cures.

D'esta manera, quan el contribuent tingui al seu càrrec un o diversos menors de 5 anys oa un o diversos ascendents majors de 75 anys i desenvolupi activitats per compte propi o aliè per les quals percebi rendiments de la feina, podrà optar a estes deduccions fiscals que tindran una quantia màxima de 1.000 euros.

En concret, en el cas que el contribuent tingui al seu càrrec un menor la deducció serà de 600 euros, elevant-se a 1.000 euros en el cas de dos o més menors. En el cas de la deducció per la cura d'un ascendent la quantia és de 300 euros que s'eleva a 500 en el cas que sigan dos o més.

Estes deduccions tindran un caràcter incompatible amb aquelles destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, conciliació de la feina amb la vida familiar i per ascendents majors de 75 anys, o de 65 amb un grau reconegut de discapacitat.

Xarxa Valenciana de Conservatoris de Música i Dansa

La Llei d'Acompanyament també recull la regulació de l'procediment pel qual la Generalitat Valenciana puga integrar de manera progressiva els conservatoris de música i dansa amb titularitat local a la Xarxa Valenciana de Conservatoris de música i dansa, en l'àmbit de l'ensenyament de règim especial.

Amb el traspàs gradual a favor de la Generalitat Valenciana de diferents conservatoris de música i dansa a la Comunitat pertanyents a diferents administracions locals, es podrà fixar el mapa escolar de la xarxa valenciana de conservatoris professionals atenent a les necessitats educatives de tot el territori.

Municipis en risc de despoblament

Així mateix, amb l'objectiu de lluitar contra el despoblament, s'adapta la normativa vigent per a considerar municipi en risc de despoblament a aquells amb menys de 300 habitants. Esta mesura busca adaptar la normativa a l'Decret 182/2018, de 10 d'octubre, de Consell, que regula la línia específica d'el Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En este sentit, gràcies a este canvi, 18 municipis valencians resulten directament beneficiaris d'una major partida de la línia específica d'este fons a el temps que els ciutadans i ciutadanes residents en els mateixos, així com el seu teixit empresarial, pot acollir-se a les diferents deduccions regulades per la Generalitat Valenciana per als municipis considerats en risc de despoblament.

L'objectiu és atendre els problemes de desplaçament i mobilitat dels habitants de zones rurals o de difícil accés, fomentar la reactivació econòmica de estiguas àrees i garantir a el mateix temps una major economia de mitjans, recursos i serveis.articles relacionats

CatalanSpanish