Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

Novelda presenta el Pla Acústic Municipal

El Pla Acústic de Novelda, realitzat per l'empresa especialitzada Eurocontrol, compta amb un Mapa Acústic.

L'Ajuntament de Novelda, a través del departament de Medi Ambient, ha presentat el Pla Acústic Municipal de Novelda (PAM), un document que permetrà treballar en l‟adopció de mesures de planificació acústica que evitin l‟existència de nuclis amb excessiu impacte sonor a la ciutat.

- Publicitat -

El Pla Acústic de Novelda, que ha estat realitzat per l'empresa especialitzada Eurocontrol, compta amb un Mapa Acústic, l'objecte del qual és analitzar els nivells de soroll existents i proporcionar informació sobre les fonts sonores causants de la contaminació acústica, i amb un Programa d'Actuació en què s'inclouen les mesures que permetran la reducció progressiva dels nivells sonors.

Lourdes Abad, regidora de Medi Ambient, ha assenyalat que els principals objectius del document, l'elaboració dels quals, a través de la Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica de la Generalitat, és obligatòria per als municipis de més de 20.000 habitants, són la de fer un diagnòstic general dels nivells sonors de la ciutat, identificant fonts i creant una base de dades per carrers i zones; definir les àrees de sensibilitat acústica (sanitària, docent, residencial o cultural); servir de suport tècnic i real a les estratègies per reduir la contaminació acústica urbana i planificar actuacions realistes; esdevenir un document informatiu per als ciutadans i associacions i ajudar a establir un programa d'actuació que permeti prioritzar i implantar mesures per a la millora dels índexs de contaminació acústica de Novelda.

- Publicitat -

Abad ha subratllat que “el soroll és una forma important de contaminació i una clara manifestació de baixa qualitat de vida que necessita mesures de control, disposicions que podrem planificar gràcies al Pla Acústic Municipal”.

Per part seua Jaume Faus, tècnic redactor del PAM, ha indicat que “este document, d'acord amb la llei vigent, permetrà al municipi aplicar mesures en àmbits com el control del soroll viari, ferrovial i industrial, el seguiment de determinades activitats o permetrà potenciar bons criteris en la construcció residencial, directrius que ajudaran a minimitzar les molèsties veïnals”.

Període d'exposició pública

El PAM de Novelda, que està en procés d'exposició pública fins a l'11 de maig, període en què qualsevol persona podrà formular al·legacions, observacions i aportar tot tipus de documentació, es pot consultar al web municipal www.novelda.es, a l'epígraf Normativa Municipal, o de manera presencial al departament de Qualitat Ambiental, Plaça de Espanya 14, en horari de 9:00 ha 14:00 h.