fbpx

Notícies d'Alacant i província

diumenge, 14 agost 2022

La Nit de l'Albà comptarà amb més palmeres i nous punts de llançament

La Junta de Govern aprova la resolució definitiva del contracte de lInstitut Tecnològic de la Palmera per incompliment del contracte.

La Junta de Govern Local ha adjudicat de manera definitiva hui el contracte per a la realització de la Nit de l'Albà a la Pirotècnia Ferrández. Un any més, l'empresa de Redován serà l'encarregada de l'este espectacle pirotècnic únic al món declarada Festa d'Interès Turístic Nacional.

- Publicitat -

Tal com ha explicat el portaveu de la Junta de Govern, Héctor Díez, el contracte ha estat adjudicat després d'un procediment negociat sense publicitat atesa l'exclusivitat artística que té la Nit de l'Albà, per 143.094 euros, una quantitat que doblega la de anteriors edicions amb l'objecte de donar-li més espectacularitat.

El portaveu ha destacat que, com a millora, el contracte contempla el llançament de 25 palmeres addicionals.

- Publicitat -

Este any s'incrementa el pressupost de la Nit de l'Albà amb el propòsit que esta creixi en esplendor, al mateix temps, que arribi a més zones d'Elx. Per això, s'han millorat els punts de llançament des dels barris d'Albtabix, El Pla, Sector V i Carrús”, ha apuntat Díez, que ha afegit que “esta Nit de l'Albà comptarà amb el llançament de més de 40.000 dotzenes de coets i 1.800 carcasses de tro. Tot això amb el propòsit que llueixi més que mai el primer any com a Festa d'Interès Turístic Nacional”.

El portaveu del Govern Municipal ha recordat a entitats, empreses ia la ciutadania en general que hi ha oberta una campanya de suport i patrocini de la Nit de l'Albà en què es pot participar amb palmeres que van dels 250 als 300 euros. “El termini continua obert, així que animem a la ciutadania que compleixi esta tradició que permet oferir una palmera a la causa que cadascú decideixi”, ha assenyalat.

Millora a la poda de palmeres

La Junta de Govern Local ha procedit hui a la classificació de les ofertes del contracte de Servei de Poda de Palmeres d'Elx a zones verdes i urbanes.

“Es tracta d'un contracte per a la poda de palmeres a la via pública, per als carrers i avingudes principals del nucli urbà i de les pedanies amb què el Govern Municipal pretén externalitzar durant els propers cinc anys tot el que té a veure amb la poda i el tractament de les palmeres”, ha apuntat Díez qui ha afegit que “este contracte, que hui classifiquem i posteriorment adjudicarem, tindrà una durada de cinc anys i l'objectiu és podar durant este temps unes 7.000 palmeres anuals en estes zones amb vianants i trànsit”.

Segons el regidor, amb la poda d'estes exemplars es millorarà la seguretat sobre els vianants evitant la possible caiguda de palmells i també la imatge d'estes zones, ja que disminuirà notablement la quantitat de dàtils que cau a terra.

Resolució definitiva contracte Institut de Palmera

Héctor Díez ha informat que la Junta de Govern ha acordat hui la resolució definitiva del contracte de l'Institut Tecnològic de la Palmera, un projecte que el Govern Municipal va impulsar la legislatura passada per la creació dun centre de recerca al voltant de la palmera i el dàtil.

"Hem comprovat que la concessió no ha estat fructífera i que l'empresa no l'ha explotada segons les condicions que es recollien al plec de condicions", ha assenyalat Díez.

El portaveu ha indicat que “hui es procedeix a la resolució definitiva del contracte per incompliment greu de l'objecte, ja que en cap cas no s'han realitzat activitats del cultiu de la palmera a Elx, tampoc s'ha dut a terme producció de palmeres in vitro, ni s'han comercialitzat ni s'han realitzat les activitats complementàries amb associacions del sector del cultiu de la palmera”.

Amb tot això s'ha faltat al pagament del cànon, per la qual cosa l'empresa deu a l'Ajuntament d'Elx més de 36.000 euros i també s'ha incomplert l'obligació relativa a la solvència tècnica, ja que no s'han arribat a contractar els tècnics necessaris.

“Per tot això, la Junta de Govern, emparada als informes tècnics estableix que això és una causa de resolució imputable exclusivament al contractista i es procedeix, en conseqüència, a la confiscació de la fiança de 50.800 euros i alhora s'ha aprovat declarar que no cal el tràmit previ del Consell Juridic Consultiu ja que el contractista no ha presentat al·legacions”, ha assenyalat el regidor qui ha aclarit que sí que hi cap recurs de reposició.

Llicència d'obra per a la Fundació Salut Infantil

A l'Àrea d'Urbanisme, s'han atorgat cinc llicències d'obres, destacant la concedida a la Fundació Salut Infantil per construir en 36 mesos la primera fase del Institut d'Neurodesenvolupament a la parcel·la ubicada a l'avinguda del Travalón número dos, cedida a l'entitat per l'Ajuntament il·licità.

D'altra banda, el Consistori ha demanat una subvenció a la Diputació a favor del Bisbat Orihuela-Alacant per desenvolupar el projecte de reforma de la parròquia de Santa Anna de Valverde, que actualment presenta afonament a la coberta, deteriorament a les bigues, filtracions d'aigua i desperfectes al revestiment de la façana.

El pressupost dexecució és de 62.580 euros, i les bases contemplen que via Ajuntament o Bisbat es pugui presentar la sol·licitud per tal d'agilitzar la sol·licitud i així continuar treballant per la conservació del patrimoni a les pedanies i que llueixi la millor imatge possible.

També s'ha donat un nou impuls al futur enllumenat públic a la partida de Bonavista amb l'aprovació de la cessió de 17 metres quadrats per a la instal·lació per part d'Iberdrola d'un transformador elèctric. Este pas del projecte d'enllumenat a la partida, impulsat per l'Equip de Govern, es realitza mitjançant un procediment administratiu per disposar d'esta parcel·la privada amb un pagament de 4.000 euros per part de l'Ajuntament al titular per fer-ne ús.

Ajuts per a les arts escèniques de localitat

L'Equip de Govern ha decidit aprovar les bases per a la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la producció cultural en matèria d'arts escèniques durant l'exercici 2022, que persegueixen donar suport a la producció cultural d'associacions, plataformes i companyies il·licitanes amb l'objectiu d'impulsar noves produccions escèniques de teatre, dansa música, circ i altres disciplines.

El pressupost total destinat per fer-ho és de 35.000 euros, i els ajuts individualitzats no podran superar els 6.000 euros ni el 50% del cost total del pressupost total de la producció aprovat, tal com ha detallat el portaveu. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Modificació del Pressupost Municipal número 17

D'altra banda, a l'Àrea de Gestió Tributària i Financera, la Junta Local ha donat llum verda a la modificació del Pressupost Municipal de 2022 número 17 per generació de crèdits per acomodar una sèrie de subvencions de diferents administracions per valor de 582.429 euros rebudes per l'Executiu Local.

Tal com ha enumerat el portaveu, s'han acceptat 10.441 euros de l'INJUVE destinat a voluntariat europeu, 5.270 i 4.284 euros de la Generalitat Valenciana per modernitzar espais d'arts escèniques i per al programa 'Condueix la teva salut II', i 14.617 i 547.815 euros de la Diputació Provincial per donar suport a certàmens d'arts escèniques a Elx i els bons comerç, respectivament. La modificació número 17 haurà de ser aprovada en sessió plenària.

Cantines del Poliesportiu de Carrús

L'Equip de Govern ha acordat treure a concurs les concessions per a les dos cantines del Poliesportiu de Carrús, emplaçades a les piscines coberta i descoberta i que suposen dos lots diferenciats, si bé en tots dos casos el cànon mínim d'explotació és de 4.000 euros per quatre anys prorrogables a dos més.

A més, ha tret endavant el contracte de servei clínic veterinari a la mercantil Fontanet Pérez, per al control de colònies de felins sense propietari, per 24.926 euros anuals i un termini d'un any prorrogable a dos més. També el servei d'inspecció d'instal·lacions elèctriques en recintes municipals i col·legis públics a Murciana de Trànsit per 126.000 euros anuals i un termini d'execució de dos anys prorrogables a dos més.

ValenciàEspañol