Notícies d'Alacant i província

diumenge, 25 febrer 2024

Mutxamel aprova la nova imatge corporativa

La corporació obri un període d'al·legacions a la imatge nova de 30 dies hàbils.

Des d'hui, dia 12 de maig, durant un període de 30 dies hàbils, es poden publicar al·legacions a l'aprovació inicial de la Nova Imatge i Manual d'Identitat Corporativa de l'Ajuntament de Mutxamel, aprovat inicialment pel ple de la corporació celebrat el passat 27 d'abril de 2022. Si en acabar el termini, entorn de mitjans de juny, no s'ha presentat cap reclamació o suggeriment s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins aleshores provisional. Un cop es publique de manera definitiva, l'Ajuntament disposa de sis mesos per implantar la nova imatge corporativa, tant a nivell intern com extern, i en tots els suports físics o digitals que ofereixen les diferents plataformes comunicatives actuals. 

Esta nova imatge corporativa està basada en una actualització gràfica de l'escut oficial de Mutxamel, en la qual es conserven tots els elements principals, conservant els elements històrics, adaptats als nous formats i dissenys per aconseguir una comunicació, divulgació adequada, òptima i eficaç. quin siga el suport. A més, en el cas de Mutxamel s'opta per una doble comunicació, ja que a més de la implementació principal de l'escut, se n'ha seleccionat una part per singularitzar i comunicar les accions de cada regidoria o departament municipal. En concret, a partir de les tres flors d'ametller tan representatives d'esta localitat, es dotarà d'un color distintiu cadascuna de les àrees municipals, sempre tenint en compte l'ús actual de les noves tecnologies i les tècniques que es donen tots estes símbols institucionals. 

 Per arribar a este punt, les gestions van començar l'octubre del 2020 amb l'elaboració d'un informe del Gabinet de Comunicació municipal on s'advertia que “l'Ajuntament de Mutxamel presenta actualment diferents marques dins del seu àmbit institucional, per la qual cosa cal unir-les totes aquelles marques que conviuen dins d'un eix de comunicació coherent, i l'objectiu és dotar-les d'un disseny únic i harmonitzat, adaptat a tots els mitjans i suports necessaris”. Esta falta d'uniformitat, prossegueix l'informe, és perquè l'anterior Manual d'Identitat Corporativa -aprovat pel ple el desembre de 2007-, “al seu dia no contemplava l'escenari dels mitjans de comunicació i les diferents xarxes socials, que actualment són dús quotidià com a eina de comunicació usada des deste ajuntament, per a una projecció de la informació institucional cap a la societat”, assenyala linforme.

doble objectiu

Per al regidor d´Informàtica i Noves Tecnologies, Antonio Sola, impulsor d´este projecte “la nova imatge corporativa de l'Ajuntament de Mutxamel neix amb un doble objectiu. D'una banda, calia una actualització gràfica del suport principal, amb més de 15 anys d'antiguitat i sense cap adaptació possible per a les xarxes socials. I de l'altra, calia aconseguir una unificació de la imatge corporativa, ja que s'havia arribat a usos molt diferents que només generaven equívocs i confusió”. "Per este motiu -prossegueix Antonio Sola-, "l'equip de Govern va prendre la decisió de posar en marxa este procés, que ha desembocat a l'aprovació d'una nova imatge corporativa moderna i adequada per als temps que corren", assegura el regidor.

Així mateix, l´edil indica que la implantació de la nova imatge corporativa no implica cap increment de pressupost extra al ja realitzat. El cost del disseny de la imatge didentitat corporativa, així com les instruccions tècniques per a la seua implantació ha tingut un cost de 4.900 euros, molt inferior als 10.929 euros que va costar esta mateixa actuació lany 2007, quan es va aprovar el disseny anterior. “A partir d'ací, no hi ha d'haver cap despesa extra a implantar cap imatge, ja que es farà de forma progressiva i si abans es feia servir un model, ara se n'utilitzarà un altre. En els suports digitals que, hui dia, són els més utilitzats, el cost és zero, i en suports convencionals, com el material d'oficina, els uniformes de personal laboral, l'equipació esportiva o la retolació i la senyalètica, s'anirà renovant a mesura que siga necessari. Tenim temps per implantar la nova imatge de manera que no hi haurà cap increment de cost en cap moment. Ens seguirem gastant el mateix que s'ha gastat fins ara, però oferint una millor imatge corporativa a tota la ciutadania”, ha afegit el regidor i primer tinent d'Alcaldia, Antonio Sola.