fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 27 setembre 2022

Mutxamel concedeix ajuts d'igualtat d'oportunitats a l'àmbit educatiu

La Regidoria dEducació disposa dun pressupost extraordinari per atendre despeses de material o activitats dintegració escolar.

L'Ajuntament de Mutxamel ha llançat una línia dajuts destinats a la promoció digualtat doportunitats en làmbit educatiu.

- Publicitat -

Estes ajuts es poden tramitar durant tot el curs 2022-2023, que comença d'aquí a uns dies. L'objecte i la finalitat de la Regidoria d'Educació, promotora d'esta iniciativa, és concedir ajuts econòmics a persones o unitats familiars en situació de necessitat social, que no poden accedir a les diferents etapes educatives en les mateixes condicions que la resta de la ciutadania .

El procediment per tramitar estes ajuts parteix del Servei d'Educació, que iniciarà el procediment d'ofici per proposta d'inclusió del tècnic/tècnica de la intervenció social municipal de l'Ajuntament de Mutxamel que haja valorat la situació de necessitat social, o per proposta de professionals del centre educatiu, professionals de lequip base de Serveis Socials Municipal o professionals de Sanitat.

- Publicitat -

hi ha diverses modalitats d'ajuts, com són:

  • Transport a centres rehabilitadors o terapèutics
  • Escola infantil de 0 a 2 anys, fins a 5 mensualitats
  • Material escolar extraordinari per motius sobrevinguts o justificats
  • Ajuts de llibres de text extraordinaris
  • Escola Matinera per afavorir la conciliació familiar
  • Activitats complementàries per necessitats dintegració escolar
  • Activitats extraescolars per necessitats d'educació

L'Ajuntament de Mutxamel ha destinat per a estes ajuts un pressupost de 14.000 euros, que estarà disponible durant tot el curs 2022-2023.

els requisits que se sol·liciten a les persones beneficiàries són haver estat derivats per personal professional de l'àrea d'Educació, del centre educatiu, de l'equip base de serveis socials o professionals de sanitat; residir i estar empadronats a Mutxamel; acreditar disposar de plaça a qualsevol dels centres o serveis objecte de l'ajut; no disposar d'ingressos suficients per fer front a despeses d'atenció i escolarització sol·licitada; que la persona o família accepti les mesures establertes en el disseny d'intervenció elaborat pel professional; i que es compleixin els requisits econòmics daccés de la convocatòria general de beques municipals de menjador escolar.

ValenciàEspañol