Notícies d'Alacant i província

divendres, 19 abril 2024

Les dones continuen guanyant pes a l'alumnat universitari

Tot i que a la branca d'Enginyeria i Arquitectura segueixen sent una minoria, les noves alumnes de grau augmenten un 18%, davant la caiguda del 17% en el nombre d'homes

La presència de les dones a la universitat es va generalitzar fa relativament poc i, tanmateix, en temps rècord han passat a superar els homes en percentatge d'estudiants.

El 56% de l'alumnat de nou ingrés en graus de les universitats públiques valencianes el curs 2021-2022 eren dones, davant del 44% d'homes.

La distància, a més, segueix accentuant-se, ja que des del curs 2013-2014 el número de estudiants dones que es matriculen a primer curs ha crescut un 2%, mentre que el dels hòmens s'ha reduït un 11%.

En total, el curs passat es van matricular 13.487 noies i 10.569 nois en els graus oferts per les cinc institucions universitàries de la Comunitat.

Les dades procedeixen de la plataforma SIUVP (Sistema d'Indicadors de les Universitats Valencianes Públiques), creada per les universitats públiques valencianes i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie), que acaba d'actualitzar 19 dels indicadors que integra.

La base de dades, que inclou informació sobri la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València, mostra també els resultats sobri la incorporació de la dona, segons les diferents branques d'ensenyament.

Evolució de lalumnat de nou ingrés en titulacions de grau. SUPV

Destaca l'increment registrat en el nombre d'alumnes de nou ingrés a graus d'Enginyeria i Arquitectura i també a Ciències. En el primer cas, la seua presència encara és minoritària, ja que només una de cada tres alumnes de primer el curs 2021-2022 era dona.

No obstant això, este percentatge del 33% representa un avenç respecte al 25% de dones presents en esta branca d'estudis huit anys abans.

La xifra de noves estudiants matriculades entre el curs 2013-2014 i el 2021-2022 ha augmentat (18%) quasi en el mateix percentatge que ha baixat el nombre d'alumnes homes (-17%).

En el cas dels graus de Ciències, el nombre de dones ha crescut un 10%, mentre que el d'homes amb prou feines ha augmentat 1 XNUMX%. D'esta manera, s'accentua l'avantatge de les dones en el pes per gèneres en esta branca, ja que elles suposen 54% de l'alumnat de nou ingrés al curs 2021-2022

A molta més distància, i també en ascens, es troben les dones a la branca de Arts i Humanitats, on les alumnes de nou ingrés representen el 71% del total, després de créixer un 8% des del 2021. Per contra, el número de nois que es matricula en este tipus de graus s'ha reduït un 17%.

Finalment, a les branques de Ciències socials i jurídiques i en ciències de la salut s'ha produït un descens d'estudiants a primer curs tant en homes com en dones, encara que més accentuat en el cas.

En Ciències Socials, El nombre de alumnes ha caigut un 5% i el de dones un 4%, Mentre que a Ciències de la Salut, el curs 2021-2022 es van matricular un 16% menys de nois i un 1% menys de noies que huit anys abans.

A les dos branques, les dones representen la majoria del nou alumnat: 61%, a Ciències Socials i Jurídiques i 72%, a Ciències de la Salut.

Pel que fa a l'evolució de la matrícula d'homes i dones en titulacions de màster, també s'aprecia un augment més gran de la demanda en el cas d'elles.

No obstant això, les noves matrícules de màster registren un creixement generalitzat d'ambdós sexes a totes les branques, amb l'única excepció del lleuger retrocés dels homes en un 1,4% en els màsters inclosos a la branca Arts i Humanitats. En total, el nou alumnat d‟este tipus de titulació de postgrau ha crescut un 29% entre els cursos 2013-2014 i 2020-2021.

A més de la informació sobri accés universitari i estudiants, la plataforma SIUVP, que administren les universitats públiques valencianes i l'Ivie, acaba d'actualitzar altres indicadors amb informació relacionada amb rendiment acadèmic, internacionalització, dades econòmiques i investigació i transferència.

La informació recollida a la plataforma SIUVP abasta des dels aspectes més purament acadèmics, com l'oferta i la demanda docent, fins les dades econòmiques més concretes sobri els recursos i resultats de l'activitat de cada universitat. En concret, els indicadors s'agrupen en els següents camps:

• Accés universitari

• Estudiants

• Rendiment acadèmic

• Internacionalització

• Recursos humans

• Investigació i transferència

• Dades econòmiques