Miguel Barea: "Al nostre país tenim un greu problema de natalitat, que es troba per sota de la taxa de mortalitat"

En el VI Fòrum Mediterrani de Jornades de Reproducció Humana es va tractar temes que té a veure amb tractaments de fertilitat des del punt de vista de diversos experts mèdics

1137
natalitat Diario de Alicante
Doctor Miguel Barea

La companyia farmacèutica Merck especializada en los campos terapéuticos como el cáncer, la esclerosis múltiple o el tratamiento de la infertilidad, organizó hace poc el VI Fòrum Mediterrani de Jornades de Reproducció Humana a la localitat alacantina de Xàbia. Temàtiques variades amb professionals experimentats es van donar cita durant dos dies per explicar noves formes d'estimulació ovàrica, aspectes genètics de la donació de gàmetes, la qualitat seminal o el diagnòstic i prevenció de malalties genètiques. El director mèdic d'UR IMED de València i cap de secció de la Unitat de Medicina Reproductiva de l'Hospital General Universitari de València, Miguel Barea Gómez, fue el encargado de presentar este foro, y este diario ha querido saber un poc de qué trata este tipus de encuentro y para ello, este experimentado médico nos lo ha explicado.

Pel que fa a la seua trajectòria, què? és el més rellevant que podria explicar?

El més rellevant ha estat poder compatibilitzar l'assistència pràctica clínica de les pacients amb l'educació sanitària i la investigació.

 Per a què serveixen reunions com les de l'Fòrum de la Mediterrània?

Esta reunión surge de la necesidad de alejarnos un poc de ese día a día que nos absorbe y poder echar una mirada tranquila a nuestro trabajo y a nuestro entorno. Necesitamos comunicarnos, ya no solo intercambiamos información, sino que también hacemos relaciones. La misión del foro es adquirir y difundir conocimientos relacionados con nuestra práctica clínica, que por su complejidad, requieren de una puesta al día, así como, consensuar una forma de actuación ante este tipus de pacientes. La visión se construye sobre todo a través de mantener una actitud permeable frente al cambio y la innovación. Se construye pieza a pieza manteniendo la vista y el oído alertas y el espíritu dispuesto. Los valores del foro es que haya participación y diálogo con el ponente, además de actualizar los temas frecuentes en la pràctica clínica. Altres valors que s'exerceixen és el donar compliment a les inquietuds formatives que hi ha al personal que es dedica a la reproducció assistida. El següent pas seria la disposició crítica a revisar les nostres decisions per aprendre dels errors i enfortir els encerts. Amb paraules de Popper, diría que “debemos seguir siempre en el camino de la perenne corrección”. Compartir nuestros conocimientos e incrementarlos juntos es la tarea de todos nosotros. Solo así ofreceremos respuestes validas a la sociedad y contribuiremos, de forma decisiva, a construir la sociedad que queremos. Este es un matiz importante que molts olvidan cuando critican la formación. La formación continuada no puede ni debe orientarse en exclusiva al mercado existente, sino que tiene que apuntar siempre hacia un horizonte de conocimientos compartidos. Usamos estes reuniones para compartir reflexiones e intercambiar ideas en un ámbito de discusión pluralista, con un estudio profundo de los problemas que nos son comunes.

En què ajuda la tecnologia a la reproducció assistida?

Els seus avenços han permès millorar els nostres resultats, ja que, permeten treballar en condicions cada vegada més adaptades a la fisiologia i necessitat d'homeòstasi de l'embrió.

Hi ha avenços en camps com la transferència de l'fus meiòtic per millorar el desenvolupament embrionari, estudis d'aspectes genètics de fallades d'implantació, test genètic preimplantacional d'aneuploïdies (PGT-A, per les sigles en anglès) ... Un altre avanç és l'eina genètica Crispr- Cas 9, en la qual un enzim és capaç de localitzar una seqüència de el genoma i tallar el lloc on volem inserir el gen.

A nivell social, en què influeix?

A nivell social, cal tenir en compte que al nostre país tenim un greu problema de natalitat, Que es troba per sota de la taxa de mortalitat. La nostra tasca social divulgativa i educativa és contribuir a millorar la natalitat de les pacients amb problemes reproductius.

Referent a això, en un treball TFM de la Dra. Dolors Moyano se hace hincapié en la necesidad de los efectos de la edad y posponer para que las mujeres pugan tomar las decisiones apropiadas. En su trabajo destaca que las jóvenes universitarias son el grupo que probablemente más va a posponer el embarazo hasta edades en que la fertilidad está disminuida, y tendrán que recurrir a técnicas de reproducción. Hay varios motivos para esto, uno de ellos es sobreestimar las posibilidades de embarazo con las técnicas de reproducción, y otros son es el alcanzar la independencia económica y los problemas sociales que combinen maternidad y carga laboral.

Pel que fa a les investigacions, des d'on reben finançament, per la privada o per la pública?

En les investigacions el finançament és fonamentalment privada, tot i que és un tema que s'hauria de replantejar, ja que, la nostra especialitat té una repercussió en el benestar de la societat.