Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 desembre 2023

La UA idea un mètode analític que millora el diagnòstic de patologies oncològiques

La Universitat d'Alacant (UA), en col·laboració amb la de Pau et des Pays de l'Adour (França), ha desenvolupat un innovador mètode analític capaç de millorar el diagnòstic i seguiment de malalties oncològiques a partir d'una mostra de sèrum sanguini.

La Universitat d'Alacant (UA), en col·laboració amb la de Pau et des Pays de l'Adour (França), ha desenvolupat un innovador mètode analític capaç de millorar el diagnòstic i seguiment de malalties oncològiques a partir d'una mostra de sèrum sanguini.

Es tracta d'un procediment que determina simultàniament diversos biomarcadors relacionats amb el càncer, "estalviant temps i costos respecte a les tècniques emprades actualment als laboratoris d'anàlisi clínica que només permeten determinar-los de manera individual", segons han informat fonts de la UA.

"La majoria, els marcadors oncològics no tenen prou sensibilitat i especificitat, limitant amb això la seua utilitat clínica", ha afirmat la doctora en Química Emma Pérez, autora de l'estudi juntament amb els professors Juan Mora i Guillermo Grindlay, tots ells del Grup de Espectrometria Atòmica Analítica de la Facultat de Ciències de la UA.

Tot i això, ha indicat Pérez, “una anàlisi que inclou diferents biomarcadors la concentració dels quals pogués veure's afectada pel tipus de càncer del qual es tingui sospita incrementa la precisió diagnòstica”.

Un altre avantatge d'este mètode enfront dels existents rau en la seua sensibilitat més gran; és a dir, la seua capacitat per observar canvis als nivells de concentració dels biomarcadors. "Això significa que millora fins a deu vegades la capacitat de detectar alteracions als nivells cancerígens que es puguen produir com a resposta al tractament oa l'evolució de la malaltia", segons els experts del Grup d'Espectrometria Atòmica Analítica de la Facultat de Ciències de la UA .

En concret, els investigadors de la UA analitzen sèrum sanguini mitjançant una tècnica anomenada d'espectrometria de masses amb plasma acoblat per inducció (ICP-MS). La Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) indica al seu informe “Les xifres del Càncer a Espanya 2018” que els tumors més freqüentment diagnosticats al nostre país l'any passat van ser els de colorrecte, pròstata, pulmó, mama, bufeta i estómac.
També assenyala que el càncer és una de les principals causes de morbiditat a Espanya, amb una previsió de 315.413 casos per a l'any 2035.

El treball realitzat per la UA en col·laboració amb l'esmentada institució acadèmica francesa forma part del projecte de tesi doctoral de Pérez i “suposa un avenç en la detecció precoç i el seguiment de malalts oncològics”, han assegurat fonts de la UA.
A més, obri les portes a altres metodologies analítiques basades en l'ocupació de immunoassaigs i ICP-MS, segons estiguas fonts.

Per exemple, a la indústria alimentària es pot aplicar a la localització de toxines a nivells de concentració molt per sota dels permesos per la Unió Europea (UE). “La legislació que regula els nivells permesos de compostos tòxics i toxines en aliments no es desenvolupa només en funció dels seus valors saludables, sinó, sobritot, en funció dels nivells a què puguen arribar les metodologies analítiques disponibles”, segons els investigadors de la UA.

Per això, han apuntat, els avanços en el desenvolupament de mètodes com este ajudaran a establir lleis més restrictives ia millorar la seguretat dels aliments.