fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimecres, 29 juny 2022

S'amplia el projecte de millora del patrimoni de Tabarca i els nuclis històrics d'Alacant

El programa, dotat amb 9.000 euros, permetrà estendre el condicionament i la millora de les façanes dels barris de Sant Antoni, Raval Roig i Santa Faz.

La regidoria d'Urbanisme presenta una ampliació de la convocatòria de subvencions amb destinació a condicionar i millorar de l'estètica de les façanes dels immobles als nuclis històrics de la ciutat d'Alacant com són Barri de Sant Antoni, Barri Raval Roig-Virgen del Socors, Santa Faz caseriu i entorn, dotada amb 9.000 euros que se sumen a la partida destinada a estes fins a l'illa de Tabarca.

- Publicitat -

El finançament de les subvencions s'efectuarà amb càrrec al pressupost de l'any 2022 a l'aplicació pressupostària prevista per al concepte denominat com «subvencions pintura façanes Illa de Tabarca i nuclis històrics», podent ser objecte d'esta ajuda tots els habitatges ubicats a les zones urbanes delimitades a este efecte.

Així mateix, podran participar en esta convocatòria els propietaris i propietàries de les edificacions existents a les quatre zones urbanes especificades, atenent prioritàriament l'antiguitat de l'habitatge.

- Publicitat -

Específicament cal complir uns requisits predeterminats per a cadascun dels nuclis del conjunt històric.

A l'Illa de Tabarca, l'acabat de les fàbriques haurà de realitzar-se amb pintures, arrebossat acolorit, morters, monocapa, estucs llisos sobre arrebossats de morter o pintures no plàstiques ocluents i brillants o setinades, la gamma de colors ha de ser en tons ocre, siena, terres, almagre i tons derivats.

En el cas de la realització de sòcols es realitzaran amb pedra calcària, amb un mínim de 5 cm de gruix i totes les façanes tindran el mateix nivell d'acabat, quedant expressament prohibida la utilització d'aplacats de terratzo, rajoles, pedra polida, laminats plàstics , formigó modelat o altres derivats que no sigan pedra natural.

En la resta de casos es tindrà en compte l'article 723 de les ordenances havent de fer una posada en obra d'acord amb l'entorn del barri, com és la directriu per a San Antón. O a el Barri Raval Roig, on a les façanes l'acabat es realitzarà amb arrebossat i pintura de tonalitats tradicionals, no autoritzant-se el color blanc.

També a Santa Faz, les façanes hauran de tenir un acabat que es realitzarà amb arrebossat i pintura de tonalitats tradicionals, no autoritzant-se el color blanc.

ValenciàEspañol