Notícies d'Alacant i província

dijous, 29 febrer 2024

Últim pas per a executar les obris de millora de la mobilitat al Pla i Joan XXIII

La Junta de Govern aprovarà dimarts que ve el Pla de Seguretat i Salut de les actuacions de millora de l'accessibilitat al Districte 2 per un import de 142.018 euros

 L'Ajuntament d'Alacant, a través de la regidoria de Transport i Accessibilitat, que dirigeix ​​Manuel Villar, portarà a la Junta de Govern Local de dimarts que ve, la aprovació de el Pla de Seguretat i Salut de les obris de millora de la mobilitat i accessibilitat al Districte 2 de la ciutat. Es tracta de l'última fase prèvia a l'execució dels quatre projectes emmarcats principalment als barris de Pla i Joan XXIII.

Amb l'execució d'estes obris es pretén millorar les condicions de mobilitat en els accessos, principal i de vianants, a l'escola Agustins, així com a CEIP Carles Arniches. També s'adaptarà el recorregut d'accés a Centre de Salut de Pla, al costat de l'MARQ, pel carrer Dr. Sapena, a més d'altres dos actuacions a l'entorn de la plaça Estella.

El responsable de l'àrea, Manuel Villar, ha explicat que l'objectiu de les obris de millora de la mobilitat i accessibilitat al Districte 2 "es anar adaptant itineraris especialment en els entorns d'edificis de serveis com col·legis, places i parcs, mercats i centres hospitalaris i sanitaris que presentin algunes deficiències que dificulten l'accessibilitat ".

A la Junta de Govern celebrada el passat 14 se setembre es van adjudicar les obris de millora de la mobilitat i accessibilitat en l'àmbit de la Junta de Districte nº 2, amb un termini d'execució de tres mesos, a favor de la mercantil Pyco Projectes Constructius , SL, per 142.018,05 euros.

Actuacions a realitzar

A l'entrada principal de Col·legi Agustins està previst actuar al carrer d'accés que forma un fons de sac mitjançant el eixamplament de voreres i la implantació d'una mini-rotonda amb paviment enrasat amb l'asfalt per deixar pas lliure a les escorrenties, per tal de canalitzar la circulació de el trànsit. Així mateix, es trasllada el pas de vianants existent a el principi del carrer i es reestructuren les places d'aparcament.

També es procedirà a la entrada per als vianants de mateix centre situat al carrer Pintor Artorza i Triay a l'eixample de la vorera existent des de l'accés fins al pas de vianants pròxim, formant així una protecció per a l'encreuament dels vianants.

Una altra de les actuacions previstes afecta l'entorn de la plaça Estella, concretament al carrer Doctor Sapena en la qual es va a procedir a l' eixample de la vorera davant de l'entrada a el Centre de Salut, Incloent-hi el pas de vianants pròxim, així com la creació d'una protecció de vorera a la cruïlla de vianants previ.

De la mateixa manera es va a actuar en el pas de vianants del carrer Sant Ignasi de Loiola, perpendicular a esta. Es reubicaran les dos places d'aparcament per a discapacitats i es crearà una altra específica per a ambulàncies. Igualment es modificarà l'aparcament de bicicletes.

Al carrer Haroldo Parres amb la plaça Estella s'implantarà un nou pas de vianants amb els seus rebaixos de vorera corresponents. Comporta la reubicació de diversos elements de mobiliari urbà, com el banc, aparcaments i papereres existents.

A l'avinguda Pi Sant amb el carrer Vila de Xiva es van a implantar proteccions d'aparcament i execució de guals segons la normativa per als passos de vianants existents a la cruïlla de dos carrers. Així mateix, s'executarà una banda de senyalització tàctil en l'arrencada de l'escala de centre social ubicat a l'avinguda Pi Sant.

Finalment, i atès que serà necessari el trasllat de la semaforització existent, es contempla la renovació completa de la mateixa, amb nova instal·lació de semàfors i implantació de sistema sonor per a invidents.

Finalment, a l'entrada al CEIP Carlos Arniches es procedirà a l'eixample del tram de vorera al costat de l'accés de vianants del col·legi, al carrer Vall d'Alcalà, per tal d'aconseguir un espai més gran per a les entrades i eixides.