Notícies d'Alacant i província

dimecres, 6 desembre 2023

Els metges d'atenció primària, en contra de la contractació de llicenciats recentment

Al·leguen que no compten amb la formació requerida a la normativa espanyola i europea

Les entitats que formen el Fòrum de Metges d'Atenció Primària de la Comunitat Valenciana han manifestat hui dilluns, 12 de juny, la seua “més rotunda oposició” a la contractació de persones que acaben d'acabar el Grau de Medicina per a la realització de suplències a places de Medicina Familiar i Comunitària i Pediatria d'Atenció Primària, especialment a consulta ordinària d'Atenció Primària i en serveis d'atenció continuada.

Al·leguen que estes metges no compten amb la formació requerida a la normativa espanyola i europea, respecte al que disposa el Reial decret 931/1995, de 9 de juny, pel qual es dicten normes en relació amb la formació especialitzada en Medicina Familiar i Comunitària dels Llicenciats en Medicina; el Reial decret 904/2001, de 27 de juliol, pel qual s'unifiquen les convocatòries per a l'accés a la formació mèdica especialitzada; i pel que fa a la Directiva 86/457/CEE, de 15 de setembre, del Consell de les Comunitats Europees, sobri formació específica en Medicina General.

Assenyalen que ja no es pot continuar contractant estes metges sobri la base de la excepcionalitat que va suposar el Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball a les administracions públiques i de recursos humans al Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19″, ja que va quedar derogat el desembre del 2022.

"La ciutadania i els propis professionals han de ser coneixedors del Risc que significa per a aquelles persones graduades en Medicina sense especialitat, així com per al conjunt de professionals no homologats, exercir en places perfilades per a les quals no compten amb la formació reglamentada suficient”. Afirmen que és una qüestió vinculada a la seguretat jurídica dels professionals responsables, “que davant de qualsevol problema legal derivat de la pràctica de la medicina, es veuran desprotegits i que els pot marcar al llarg de la seua vida professional”. 

Així, reivindiquen fórmules de gestió diferents “esta pràctica il·legal que a la Comunitat Valenciana s'ha fet habitual amb el pas dels anys. No se sosté que “per necessitats del servei” s'haja de recórrer a estes metges novells contra la llei”. Reclamen “lideratge i pressupost” per “fer atractives les places que ara s'ofereixen en precari”.