Notícies d'Alacant i província

dimecres, 21 febrer 2024

Més d'un terç dels usuaris de TRAM d'Alacant afirma que ho 'prefereix' a altres mitjans de transport

El 57,5% opta pel metropolità per no tindre vehicle privat, el 18 per no poder aparcar i el 12,4% per no disposar d'un altre mitjà públic

Més d'un terç dels usuaris de TRAM d'Alacant, en concret el 35,3 %, assegura que li agrada viatjar al metropolità i que prefereix desplaçar-se amb el tramvia davant d'altres opcions de transport, segons es desprèn dels resultats del darrer Índex de Satisfacció al Client (ISC) corresponent al 2023.

Este estudi, que permet conèixer anualment l'opinió dels clients sobri el servei de TRAM d'Alacant, es va realitzar al setembre, després d'efectuar 1.511 entrevistes amb un error estadístic per a les dades globals del +2,57% amb un nivell de significativitat del 95,5 %, entre els viatgers i les viatgeres majors de 15 anys de les quatre línies de tramvia, la del tren-TRAM i la del tren dièsel.

A més, els viatgers que opten pel TRAM d'Alacant ho fan, principalment, per no disposar de vehicle privat (57,5%); davant de les dificultats per trobar aparcament 18%; i per no disposar dun altre mitjà públic (12,4 %). La resta utilitzen el metropolità per qüestions com la comoditat (3,6%), economia/estalvi (3%) i rapidesa (0,5%).

El mateix informe assenyala que el 26,5% dels passatgers de TRAM d'Alacant asseguren que es desplacen amb este sistema de transport a pesar de posseir vehicle propi, davant del 73,5% que no disposa de cotxe particular i es considera un viatger obligat.

Pel que fa al transbord de línies, l'11,3 % sí que realitza este tipus de desplaçaments, mentre que el 88,7% restant no ho efectua. L'estació on més moviment de canvi de línies es produeix és a la de Marq-Castell (64,9 %), seguida de Benidorm (14%), Estels (10,5 %), Mercat (2,9) i Lucentum (2,9%).

Valoració del servei

Les persones usuàries han atorgat una valoració de 8,70 punts sobri 10 al servei global de transport que presta Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a la xarxa del TRAM d'Alacant, d'acord amb els resultats de l'Índex de Satisfacció al Client ( ISC) 2023.

El percentatge de viatgers que considera “satisfactori” el servei que es presta és del 95,2%, dels quals el 39,67% atorga la màxima qualificació de 10 punts. El percentatge que el qualifica de “normal” és del 3,8% i només l'1,2% restant sent “insatisfacció” amb el funcionament.

Els aspectes del servei que han rebut millor valoració per part dels clients i les clientes són la seguretat en el trajecte (9,19); el preu (9,12); la senyalització (9,12); la façalitat i la rapidesa per adquirir el títol de transport a l'estació (9,10); il´accessibilitat al´estació (9,10).