Notícies d'Alacant i província

dimecres, 21 febrer 2024

Més d´un miler d´habitatges a la Comunitat sol·liciten implantar energies renovables d´ús tèrmic

El termini per presentar sol·licituds continuarà obert fins al pròxim 31 de desembre de 2023 i es poden obtindre ajudes de fins a 13.500 euros per habitatge

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha rebut fins ara un total de 1.149 projectes que preveuen la utilització de fonts d'energia tèrmiques al sector residencial

La conselleria d'Innovació recolza econòmicament este tipus d'iniciatives al marco dels fons europeus Next Generation que gestiona l'Ivace i, més concretament, del programa de foment a la implantació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial, el termini està obert fins el pròxim 31 de desembre de 2023.

Així, aleshores, es recolza l'execució d'inversions en instal·lacions de producció d'energia tèrmica amb fonts renovables, destinades a la climatització o producció d'aigua calenta en habitatges.

El director general d'Energia i Mines, Manuel Argüelles, ha explicat que els projectes "es van avaluant a mesura que es remeten a l'Ivace i una vegada els tècnics han conclòs les baremacions, es van atorgant concessions d'ajuts per lots". Referent a això, ha destacat que els projectes presentats fins ara suposen una inversió induïda pròxima als 36 milions d'euros i fins ara l'Ivace ha resolt donar suport a 230 d'estes iniciatives amb prop d'1 milió d'euros.

Argüelles ha destacat l´aposta de la conselleria d´Innovació per aconseguir una transició energètica "basada de manera fonamental en fonts d´energia renovables, amb l´objectiu d´aconseguir la descarbonització de l´economia".

Referent a això, ha afegit que, unit als avantatges mediambientals i la reducció de la factura energètica de les llars, el desenvolupament de les energies renovables comporta associat un teixit productiu i industrial molt important, amb elevada i demostrada capacitat de generació d'ocupació i riquesa”.

Quantia dels incentius 

En el cas deste programa, la quantia de lajuda és variable en funció de tecnologia utilitzada i de la potència i estableix un màxim dajuda per habitatge per a cada actuació. 

Així aleshores, per a la realització d'instal·lacions aerotèrmiques aire-aigua per a climatització i/o aigua calenta, el màxim per a un habitatge és de 3.000 euros. Si es tracta d'instal·lacions geotèrmiques, és de 9.000 euros per a les de circuit obert i 13.500 euros per a les de circuit tancat. Aquells projectes que preveuen la utilització de la biomassa poden obtindre fins a 2.500 euros si són calderes i 3.000 en el cas dels aparells de calefacció local. 

Finalment, en el cas de l'energia solar tèrmica, depèn de la potència dels panells solars i oscil·la entre 550 i 1.800 euros de quantia màxima per habitatge. 

A més, quan es tracti d'una nova distribució interior de climatització, circuits hidràulics per a la incorporació de sòl radiant per a projectes d'aerotèrmia, geotèrmia, hidrotèrmia o solar tèrmica, sempre que estes sistemes funcionin al 100% amb energia renovable, hi ha una ajuda addicional de 600 €/KW, amb un límit màxim per vivenda de 3.600 euros. En el cas de la utilització de radiadors de baixa temperatura, la quantitat és de 550 euros per quilovat, amb un màxim de 1.830 euros. 

Poden accedir a estes incentius les persones particulars, entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, autònoms, comunitats de propietaris, entitats locals, així com entitats del sector públic de les administracions públiques.