Notícies d'Alacant i província

divendres, 12 abril 2024

La UE atorga a l'MARQ el Segell de l'Any Europeu de l'Patrimoni Cultural pel seu programa d'activitats

La distinció valora el paper fonamental de l'museu a la cultura a nivell internacional, així com el seu projecte dinàmic, accessible i atractiu.

El MARQ ha estat distingit amb el Segell de l'Any Europeu de l'Patrimoni Cultural 2018, Un reconeixement que la Unió Europea, A través del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, Ha concedit al seu Programa d'Activitats per a 2018.

El Segell de Patrimoni Europeu s'atorga en base a tres criteris: Que el centre haja exercit un paper fonamental en la cultura d'Europa, Que compti amb un projecte dinàmic i atractiu que promogui la dimensió europea, i, finalment, que compti amb un pla de treball i d'activitats ben definit.

Per al Museu, este reconeixement és una oportunitat de cara a participar i formar part d'un any que celebra l' riquesa i la diversitat del patrimoni Europeu. Un segell que és de summa importància per al MARQ a què se li valora així l'esforç per difondre més allà de les nostres fronteres la història cultural i arqueològica de la província d'Alacant i de les civilitzacions que han poblat la terra al llarg dels segles, així com la seua contribució a la creació d'un espai cultural comú.

A més, la UE també vol garantir que els espais i centres guardonats amb el Segell de Patrimoni Europeu siguen dinàmics i accessibles per a un ampli públic. Esta distinció vol destacar el valor educacional de l' patrimoni cultural i la seua contribució tant a el desenvolupament econòmic com a la construcció de societats inclusives, cohesionades i sostenibles. I, en esta dimensió educativa, el seu objectiu està especialment enfocat als xiquets i als joves, Que seran els guardians de la transmissió de el patrimoni cultural a les generacions futures.

El Segell inclou un logotipus, Un lema -"El nostre Patrimoni: on el passat es troba amb el futur"-, i un hashtag, #EuropaPerCultura.