Notícies d'Alacant i província

dimarts, 5 desembre 2023

Hi intervenen 66 objectes d'ivori de procedència il·legal valorats en quasi 4.000 euros

Els infractors són 7 dones i 5 homes, tots ells de nacionalitat espanyola, residents a Alacant, Elx, Torrevieja, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, Xixona i Mutxamel.

La Guàrdia Civil d'Alacant, en el marco de les actuacions per a la protecció de la flora i la fauna, ha dut a terme un operatiu de tres setmanes de durada en què ha localitzat 66 objectes d'ivori que s'estaven comercialitzant de manera il·legal a través d'Internet.

12 persones residents a diferents localitats de la província han estat denunciades per infringir la normativa estatal de Repressió del Contraban.

A finals del mes de setembre passat, el Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil d'Elx, va detectar un gran nombre d'anuncis publicats a Internet en què s'oferia la venda de diferents objectes d'artesania i joieria, que per les seues característiques podien ser d'ivori.

L'ivori està inclòs als Apèndixs I i II del Conveni sobri el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre (CITES) com a part d'un animal protegit. Per al comerç s'ha d'acreditar la legal procedència i tinença.
Els agents van iniciar una investigació per inspeccionar els objectes que s'estaven comercialitzant. En primer lloc van localitzar i identificar els venedors, i posteriorment van procedir a inspeccionar els objectes el 20 d'octubre passat d'este any.

Després de comprovar que efectivament existia una significativa similitud morfològica dels efectes inspeccionats, amb l'ivori, es va requerir als propietaris que n'acreditessin l'origen legal. No obstant això, cap no va poder aportar cap documentació que demostrés que complien els requisits per poder tindre i/o comercialitzar amb estes parts d'espècimens protegits pel Conveni CITES.

12 persones han estat denunciades sobri la base de la Llei Orgànica 12/1995 de Repressió del Contraban, per la comercialització i tinença de parts d'espècies de fauna silvestre incloses a l'Apèndix I i II del Conveni CITES, sense acreditar els requisits de les disposicions aplicables en matèria de conservació i comerç de la fauna silvestre que hi figura. Limport de les sancions dependrà en cada cas del valor total dels objectes que hajan estat intervinguts a cada infractor, que en cap cas podrà ser inferior a 500 euros.

Els infractors són 7 dones i 5 homes, tots ells de nacionalitat espanyola, residents a Alacant, Elx, Torrevieja, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, Xixona i Mutxamel.

Han estat intervinguts 66 objectes valorats en un total de 3.860 euros, que han estat dipositats a les dependències de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a Alacant. La Guàrdia Civil ha sol·licitat que siguen analitzats i autenticats pel Servei Oficial dInspecció, Vigilància i Regulació de les Exportacions (SOIVRE).

La comercialització de l'ivori a través d'Internet ha proliferat els darrers anys perquè permet una àmplia difusió dels anuncis oferint-los i ofereix als infractors la possibilitat d'eludir la llei amb més façalitat. Per este motiu la Guàrdia Civil realitza controls específics a la xarxa de forma periòdica, per detectar este comerç il·legal.