Notícies d'Alacant i província

dimarts, 21 març 2023

Recuperats 125,7 milions en la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat

Arcadi España: 'La Generalitat està implicada a combatre el frau fiscal des d'una triple perspectiva: prevenció, control i cooperació'.

L´actuació de l´Agència Tributària Valenciana (ATV) contra el frau fiscal ha permès recuperar 125,7 milions d'euros a la Comunitat Valenciana el 2022, xifra que és lleugerament superior a la del 2021 (124,3 milions).

- Publicitat -

En concret un total de 96.243.315 euros es corresponen amb les actuacions dels departaments de Gestió i Inspecció i 29.474.541 euros a les actuacions del departament de recaptació.

Dels 96,2 milions recuperats pels departaments de Gestió i Inspecció, 78,6 milions s'han aconseguit mitjançant les actuacions efectuades als impostos de transmissions patrimonials, successions, donacions i actes jurídics documentats i 16,5 milions a l'impost de patrimoni .

- Publicitat -

Així mateix, cal destacar que el 2022 es van començar a realitzar actuacions de comprovació dels impostos mediambientals i es van incrementar les actuacions relacionades amb els impostos sobre el joc, cosa que ha permès duplicar l'import obtingut gràcies a les actuacions de gestió (més d'un milió d'euros).

Pel que fa a les actuacions de gestió recaptatòria, en la recaptació executiva s'han recuperat 18.582.980 euros corresponents a tributs cedits (transmissions patrimonials, successions, donacions, patrimoni, joc, etc.) i 7.631.758 euros relatius a tributs propis (impostos mediambientals com el d'eliminació de residus a abocadors, l'impost d'activitats que incideixen en el medi ambient, etc) i altres com les taxes tributàries.

A més, pel que fa a la recaptació executiva per compte d'altres ens, s'han recuperat un total de 3.259.803 euros el 2022. Cal destacar que esta recaptació consisteix en la col·laboració que fa l'ATV amb l'Ajuntament de València i que es va ampliar amb la signatura d'un altre conveni amb la FVMP. A més, des de l'organisme tributari autonòmic s'està treballant per fer realitat la incorporació d'uns 30 municipis més a estes convenis.

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, ha subratllat que entre els objectius estratègics recollits al Pla Plurianual de Gestió de l'ATV per al 2020-2023 destaca “l'esforç de la Generalitat per perseguir i combatre el frau fiscal a qualsevol dels seus modalitats, des d´una triple perspectiva: prevenció, control i cooperació”.

Actuacions per províncies

Pel que fa a l'activitat de l'Agència Tributària Valenciana exercida per províncies, cal ressenyar que es produeix un augment notable en l'import de drets reconeguts.

A la província de Castelló durant el 2022 es van realitzar un total de 4.655 actuacions de control, comprovació i investigació, efectuades per gestió i per inspecció per import de 11.176.155 euros.

Per la seua banda, a la província d'Alacant es van dur a terme a l'exercici anterior 17.413 actuacions de control, comprovació i investigació, realitzades per gestió i inspecció per valor de 42.911.682 euros.

Així mateix, l'activitat de l'ATV a la província de València reflecteix que el 2022 es van efectuar 16.222 actuacions de control, comprovació i investigació, realitzades per gestió i inspecció per import de 42.155.478 euros.

Administració més propera

Des que va iniciar la seua activitat la ATV, té com a missió ajudar a fer efectiu el deure contribuir al manteniment de les despeses públiques, mitjançant la lluita contra el frau i fiscal, i vetllant en particular per l'aplicació dels recursos al seu càrrec.

En este sentit, Arcadi Espanya ha assenyalat que cal “una resposta de l'Administració organitzada, permanent, coordinada, planificada i adequadament dimensionada”, alhora que ha posat en valor el paper de l'Administració “que ha de treballar per ajudar la ciutadania a façalitar-li el compliment dels seus responsabilitats fiscals sense la pressió dels recàrrecs o les sancions”.

Així mateix, el responsable de les finances valencianes ha indicat que la tasca de l'ATV s'està orientant en la consecució d'una administració més propera i amable.l'objectiu de façalitar l'autoliquidació voluntària de les obligacions fiscals, sense que s'hajan d'arribar a emetre cartes de pagament i les sancions corresponents, una circumstància que també s'ha agraït pels contribuents”.

Per això, des de l'ATV es preveuen una sèrie de programes enfocats a estimular el compliment voluntari de les obligacions tributàries; fer una tasca de planificació i control tributari, així com una estratègia de gestió recaptatòria amb la finalitat de potenciar el desenvolupament d'aplicacions i utilitats pròpies per dur a terme actuacions de gestió de recaptatòria per mitjans propis.