fbpx

Notícies d'Alacant i província

divendres, 7 octubre 2022

Entra en vigor la llei que regula el teletreball

Els empleats que treballin a distància tenen els mateixos drets que els treballadors presencials.

La llei que regula el treball a distància, aprovada pel Govern el passat 22 de setembre amb el suport dels agents socials, entra en vigor hui 13 d'octubre.

- Publicitat -

La norma es va publicar el passat 23 de setembre en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), donant un termini de 20 dies per a la seua entrada en vigor, que es compleixen hui.

D'acord amb esta llei, el treball a distància es considerarà de caràcter regular si arriba a l'almenys el 30% de la jornada o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada de l'contracte de treball, en un període de referència de tres mesos. Els convenis o acords col·lectius poden establir el mecanisme per determinar i abonar les compensacions de despeses corresponents.

- Publicitat -

Segons la norma, al treball a distància implantat excepcionalment com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la pandèmia i mentre estes es mantinguin, seguirà resultant aplicable la normativa laboral ordinària. En tot cas, les empreses ja estan obligades a dotar els treballadors dels mitjans, equips i eines que exigeix ​​el desenvolupament del treball a distància, així com el manteniment que siga necessari.

La negociació col·lectiva, si escau, ha d'establir la forma de compensació de les despeses de l' 'teletreballador' durant la pandèmia, si existissin i no haguessin estat ja compensats.

Treball a distància voluntari i reversible

En termes generals, el treball a distància serà voluntari i reversible i requerirà la signatura dun acord per escrit, que podrà formar part del contracte inicial o realitzar-se en un moment posterior, sense que esta modalitat pugui ser imposada.

La llei distingeix entre treball a distància (activitat laboral des del domicili o el lloc escollit pel treballador, amb caràcter regular); teletreball (treball a distància realitzat exclusivament o de manera prevalent per mitjans i sistemes informàtics o telemàtics), i treball presencial (el que es presta al centre de treball o al lloc que triï l'empresa).

En els contractes de treball celebrats amb menors i en els contractes en pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge, només es podrà arribar a un acord de treball a distància que garanteixi a el menys un percentatge de l'50% de prestació de serveis presencial, sense perjudici de el desenvolupament telemàtic de la formació teòrica vinculada a estes últims.

Drets dels treballadors

Els empleats que treballin a distància tenen els mateixos drets que els treballadors presencials i no poden patir perjudici de les seues condicions laborals, incloent retribució, estabilitat en l'ocupació, temps de treball, formació i promoció professional.

La negativa d‟un empleat a treballar a distància, l‟exercici de la reversibilitat al treball presencial i les dificultats per al desenvolupament adequat de l‟activitat laboral a distància exclusivament relacionades amb el canvi d‟una prestació presencial a una altra que inclogui treball a distància, no seran causes justificatives de desmane ni de la modificació substancial de les condicions de treball.

Les persones que treballen a distància des de l'inici de la relació laboral durant la totalitat de la seua jornada tindran prioritat per ocupar llocs de treball que es realitzen totalment o parcialment de manera presencial, de manera que l'empresa ha d'informar de les vacants disponibles.

Tindran dret a la formació en termes equivalents als treballadors presencials; a la promoció professional; a la desconnexió digital; a el dret a la intimitat i protecció de dades; a la seguretat i salut en el treball, ia rebre de l'empresa els mitjans adequats per desenvolupar la seua activitat.

ValenciàEspañol