fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimecres, 6 juliol 2022

El Congrés dels Diputats aprova definitivament la Llei de l'Ingrés Mínim Vital

En el tràmit parlamentari s'han introduït millores importants, com el complement d'ajuda a la infància o la compensació per a les llars amb discapacitat.

El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la Llei de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). D'esta manera, la norma conclou el tràmit parlamentari, certificant la seguretat jurídica de la normativa, ja que fins ara es regia pel Reial decret llei 20/2020.

- Publicitat -

Al tràmit parlamentari, s'han introduït millores que s'aplicaran a partir de la seua entrada en vigor. Una és el complement d'ajuda a la infància, que arribarà als beneficiaris de la prestació amb menors a càrrec, però també a altres famílies de rendes baixes, ja que s'elevaran els llindars de renda garantida i el patrimoni establerts per a cada tipologia de la llar.

En concret este complement serà de 100 euros per llar al mes en cas de nens de 0 a 3 anys; de 70 euros al mes per cada nen entre 3 i 6 anys i de 50 euros al mes per cada menor d'entre 6 i 18 anys i el rebran les llars que compleixin dos requisits: les que no superin el 300% de la renda garantida del IMV per al seu tipus de llar i que no superin el 150% del llindar de patrimoni corresponent al tipus de llar. És a dir, ho cobraran els actuals perceptors de l'IMV amb menors a càrrec seu i altres llars de rendes baixes, però no en pobresa extrema.

- Publicitat -

A més, s'han introduït millores per ampliar la cobertura de col·lectius especialment vulnerables, com els joves que han estat sota la tutela de les entitats públiques. També s'han igualat les condicions de les famílies monoparentals amb quatre o més fills o menors a càrrec; les persones amb discapacitat (superior al 65%) rebran un complement del 22% per a la unitat de convivència i, finalment, s'han exceptuat del còmput de rendes les prestacions que reben les persones per dependència i les prestacions o subsidis per desocupació.

També es façalita l'accés a través d'altres mesures, com ara la reducció del termini d'antiguitat de la unitat de convivència de 12 a 6 mesos per accedir a la prestació. En el cas de els titulars menors de 30 anys, s'ha rebaixat de 3 a 2 anys el requisit d'acreditació de vida independent per sol·licitar-ne la prestació.

Entre les millores, s'ha convertit en permanent la possibilitat de sol·licitar la prestació amb els ingressos de l'any en curs i s'han elevat els llindars de renda i patrimoni per a estes casos, per tal que l'IMV siga més sensible a les situacions de pobresa sobrevinguda.

Fins ara, l'Institut Nacional de la Seguretat Social ha rebut més d'1,5 milions de sol·licituds, quasi 1,4 milions de les quals són sol·licituds vàlides. Actualment, se n'han tramitat més del 97%. En total, s'han aprovat 362.000 prestacions amb 824.000 beneficiaris. La prestació ha tingut un gran impacte en la reducció de la pobresa infantil ja que quasi el 40% dels beneficiaris són menors.

Fa una setmana, el Ministeri d'Inclusió va posar en marxa el Registre de Mediadors de l'Ingrés Mínim Vital, per permetre a les entitats col·laboradores acreditar la idoneïtat de potencials beneficiaris de la prestació. Amb esta mesura, es permet a les entitats del tercer sector dacció social, les ONG, col·laborar en la gestió de l'IMV, amb la inscripció prèvia en este registre, una altra mesura amb què el Ministeri pretén ampliar el nombre de beneficiaris de la prestació.

ValenciàEspañol