````

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 23 abril 2024

Les proves daccés als cicles de grau mitjà i superior de Formació Professional seran el 20 i 21 de maig

Podran presentar-se aquelles persones que no tinguen el títol de graduat o graduada escolar en Educació Secundària Obligatòria o el Batxiller

La Conselleria dEducació, Universitats i Ocupació ha convocat les proves daccés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior, que es realitzaran els dies 20 i 21 de maig deste any en diferents centres docents titularitat de la Generalitat.

estes proves pretenen façalitar la continuïtat en l'educació i la formació a aquelles persones que, per alguna raó, van abandonar el sistema educatiu sense cap titulació o amb una titulació insuficient per continuar els seus estudis, per esta raó podran realitzar-les les que no reuneixin els requisits acadèmics per accedir-hi a estes cicles formatius.

En el cas de les proves d'accés als cicles de grau mitjà, estes es realitzaran als centres, titularitat de la Generalitat, on s'imparteixen estes cicles, mentre que les proves per accedir als cicles superiors es desenvoluparan als centres docents públics on s'imparteixen cicles relacionats amb l'opció escollida.

El llistat de centres examinadors es pot consultar a l'enllaç següent de la Conselleria d'Educació: FP. 

Estes centres han de designar el professorat dels diferents departaments didàctics encarregat d'informar les persones interessades en la realització de les proves sobri qüestions com el calendari, l'estructura, els continguts, els criteris d'avaluació o la possibilitat d'exempció.

Pel que fa al termini d'inscripció per fer les proves, este s'obrigarà el pròxim 20 de març i conclourà el 28 de març. Tant les sol·licituds, com la documentació que les acompanya, es presentaran al centre examinador elegit.

Les llistes definitives de les qualificacions obtingudes es faran públiques el 7 de juny als taulers d'anuncis i pàgina web dels centres examinadors on s'hajan realitzat els exàmens i estes centres seran els encarregats d'expedir un certificat, que tindrà validesa a tot el territori nacional, a les persones que hagueren superat les proves en la seua totalitat, o en alguna de les seues parts.

El curs passat es van presentar a estes proves 7.694 persones, de les quals, 5.203 van optar al grau mitjà i 2.491 al superior. Per províncies, 2.732 eren d'Alacant, 1.021 de Castelló i 3.941 de València.

Els requisits i el calendari de les diferents fases d'estes proves es poden consultar al DOGV.