fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 30 juny 2022

L'Alfàs del Pi inicia una campanya per a la retirada de tanques publicitàries il·legals

L'Ajuntament de l'Alfàs del Pi ha iniciat una campanya per eliminar de l'escena urbana les tanques publicitàries il·legals que retreuen el paisatge urbà.

L'Ajuntament de l'Alfàs de Pi ha iniciat una campanya per eliminar de l'escena urbana les tanques publicitàries il·legals que retreuen el paisatge urbà.

- Publicitat -

El regidor d'Urbanisme, Toni Such, ha informat que s'ha incoat un primer bloc d'expedients administratius on s'inclouen huit d'estes tanques il·legals, per tal de procedir a la seua retirada immediata.

“Parlem de tanques publicitàries il·legals de gran format que han proliferat en els darrers anys en zones com l'Albir i que tenen un gran impacte visual al paisatge urbà”, ha declarat Such.

- Publicitat -

Per això, des de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi es requerirà a les empreses responsables que han col·locat estes elements irregulars a procedir a la seua immediata retirada.

"Si fan cas omís a este requeriment, serà l'administració la que intervingui i, en paral·lel, se'ls obrirà un procés sancionador, que afectarà tant l'infractor com el propietari del terreny", ha explicat el regidor d'Urbanisme. En este cas, l'Ajuntament procedirà a retirar la instal·lació a costa de l'infractor, que haurà d'abonar les despeses ocasionades.

L'ordenança municipal que regula la col·locació de cartells i tanques publicitàries a l'Alfàs del Pi, de juliol de 2016, estableix multes de 300 a 3.000 euros, segons la infracció siga lleu, greu o molt greu.

“Qualsevol empresa que vulgui instal·lar una tanca publicitària al municipi ha de sol·licitar la pertinent llicència a l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi”, ha recordat Toni Such. A més, els suports estan subjectes a unes mesures màximes, en emplaçaments permesos, per tal de generar el menor impacte visual i ambiental.

Des del departament d'Urbanisme s'està treballant per documentar totes les tanques il·legals que hi ha al municipi, amb la finalitat de iniciar els pertinents expedients administratius i procedir a la seua retirada immediata. Es tracta, en definitiva, de “cuidar i millorar la imatge de l'Alfàs del Pi, acabant amb estes elements publicitaris irregulars de diferents formats i suports que deterioren el paisatge urbà i que no compleixen l'ordenança municipal”, ha postil·lat Toni Such .

ValenciàEspañol