Notícies d'Alacant i província

diumenge, 25 febrer 2024

El Consell posarà en marxa un Centre Labora al 'Centre d'Oficis' del barri Babel d'Alacant

L'objectiu és millorar les habilitats professionals de persones desocupades o empleades i donar suport a l'emprenedoria.

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre Labora, el Servei Valencia d'Ocupació i Formació, l'Ajuntament d'Alacant i l'Institut Valencià de Finances (IVF) per a la posada en marxa d'un Centre de Formació Labora a l'antic 'Centre d'Oficis', situat al carrer de Metalurgias núm. 22-28, al barri Babel d'Alacant.

La col·laboració entre estes tres institucions permetrà dotar d'una destinació d'acord amb l'interès general esta infraestructura, que es rehabilitarà amb recursos públics provinents de diferents administracions públiques (local i autonòmica).

El projecte té un pressupost que en total puja a 5.050.000 euros distribuïts en els exercicis següents: 313.500 euros durant el present any 2022; 2.523.500 euros el 2023; 2.163.000,00 euros el 2024 i 50.000 euros el 2025.

En el marco d'este conveni, l'Ajuntament d'Alacant cedeix gratuïtament a Labora el dret sobri el sòl i l'edificació construïda perquè puga crear un Centre de Formació Labora, un recurs destinat a les persones desocupades o empleades a fi de millorar les seues habilitats i capacitats professionals. També es donarà suport a l'emprenedoria o l'execució de qualsevol altra política activa d'ocupació.

L'Ajuntament es reserva la nua propietat i els altres drets no cedits de les parcel·les, com l'aprofitament de la superfície de les quals se cedeixi. Transcorregut el termini, i si escau la pròrroga, estes parcel·les revertiran a l'Ajuntament gratuïtament i en la seua integritat, incloses les obris i instal·lacions realitzades.

La durada del dret de superfície que se cedeix serà per cinquanta anys, sense perjudici de les possibles pròrrogues, amb el màxim del límit legal permès.