fbpx

Notícies d'Alacant i província

diumenge, 3 juliol 2022

El Consell posarà en marxa un Centre Labora al 'Centre d'Oficis' del barri Babel d'Alacant

L'objectiu és millorar les habilitats professionals de persones desocupades o empleades i donar suport a l'emprenedoria.

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre Labora, el Servei Valencia d'Ocupació i Formació, l'Ajuntament d'Alacant i l'Institut Valencià de Finances (IVF) per a la posada en marxa d'un Centre de Formació Labora a l'antic 'Centre d'Oficis', situat al carrer de Metalurgias núm. 22-28, al barri Babel d'Alacant.

- Publicitat -

La col·laboració entre estes tres institucions permetrà dotar d'una destinació d'acord amb l'interès general esta infraestructura, que es rehabilitarà amb recursos públics provinents de diferents administracions públiques (local i autonòmica).

El projecte té un pressupost que en total puja a 5.050.000 euros distribuïts en els exercicis següents: 313.500 euros durant el present any 2022; 2.523.500 euros el 2023; 2.163.000,00 euros el 2024 i 50.000 euros el 2025.

- Publicitat -

El marco d'este conveni, l'Ajuntament d'Alacant cedeix gratuïtament a Labora el dret sobre el sòl i l'edificació construïda perquè pugui crear un Centre de Formació Labora, un recurs destinat a les persones desocupades o empleades a fi de millorar les seues habilitats i capacitats professionals. També es donarà suport a l'emprenedoria o execució de qualsevol altra política activa d'ocupació.

L'Ajuntament es reserva la nua propietat i els altres drets no cedits de les parcel·les, com l'aprofitament de la superfície de les quals se cedeixi. Transcorregut el termini, i si escau la pròrroga, estes parcel·les revertiran a l'Ajuntament gratuïtament i en la seua integritat, incloses les obres i instal·lacions realitzades.

La durada del dret de superfície que se cedeix serà per cinquanta anys, sense perjudici de les possibles pròrrogues, amb el màxim del límit legal permès.

ValenciàEspañol