La Junta de Govern aprova l'expedient de renovació de l'enllumenat a zones de Torrevieja

El cost d'esta millora estaria en el milió d'euros que sol·licitat a la Diputació Provincial en el Pla Vertebra

918
enllumenat Diario de Alicante
Ajuntament de Torrevieja

L'edil secretària de la Junta de Govern Local (JGL), Fanny Serrano, Ha informat de l'aprovació de l'inici de l'expedient i nomenament de tècnic per a la contractació de la redacció de projectes de renovació completa de l'enllumenat públic de diferents zones de Torrevieja "Atès que la xarxa està completament obsoleta". Serrano ha dit que "és necessària la renovació en pràcticament en tot el terme municipal" i s'ha referit a l' milió d'euros que es va sol·licitar a la Diputació Provincial en el Pla Vertebra "Que no va ser concedit i per tant ens veiem obligats a anar fent-ho poc a poc i no amb un projecte global que hagués tingut un import més gran i que no es podrà realitzar fins que no aprovem el pressupost de 2018". La redacció de el projecte, per un import de 71.148 euros, inclou nou zones d'actuació.

D'altra banda, l'expedient que es va iniciar en la passada Junta, amb la proposta de el regidor, referent a l'reasfaltat de diferents carrers de terme municipal ha seguit hui el seu curs amb el nomenament dels tècnics. El cost de el projecte s'eleva a més de 240.000 euros i amb este pas es pot iniciar la contractació de la seua execució. També en matèria de contractació, l'edil ha informat que s'ha acordat requerir de documentació a la mercantil en relació amb l'expedient de contractació per a la difusió i publicitat de la informació generada per les regidories de l'Ajuntament de Torrevieja. El punt fa referència a el lot número quatre que inclou la contractació d'una central de mitjans, "que una empresa s'encarregui d'adquirir i gestionar la compra d'espais en els diferents mitjans de comunicació per donar publicitat a l'activitat municipal", ha explicat la regidor.

Igualment, s'ha donat llum verda a l'nomenament de tècnic per a la redacció de la memòria tècnica, els plànols actualitzats i la memòria econòmica de les pistes de frontó municipal ia la proposta subscrita pel regidor delegat d'Educació, Relativa a modificació de el pla estratègic general de subvenció per l'ajut individual d'emergència social per al transport escolar. Altres expedients de contractació s'han arxivat, com el de el servei de transport per a activitats juvenils que es va a tramitar amb un altre procediment o el de l'obra de instal·lació de dos canonades per a transport d'aigua pluvial des del canal de canalització a la CV 905 fins al carrer Vicente Solano Ruiz, cantonada avinguda Ramon de la Vall Inclán per tractar-se d'una obra que ja va ser executada en el seu moment per l'empresa mixta de la gestió de l'aigua, Agamed, dins el fons de renovació.

A més, l'Ajuntament de Torrevieja s'ha adherit a l'conveni marco de col·laboració subscrit entre el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERFEV) i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per al desenvolupament i posada en marxa de el projecte "Equips per a la recerca de feina i emprenedoria". Quant als temes de disciplina urbanística s'ha acordat l'arxiu de 13 expedients, un s'ha estimat parcialment i en un altre s'ha acordat la demolició, igualment s'ha aprovat la recepció definitiva de les obris complementàries d'urbanització de l'actuació aïllada gener, Polígon b de l'enclavament juliol (La Mata).

En matèria judicial, s'ha aprovat l'exercici d'accions judicials per a la defensa de l'Ajuntament en el recurs abreujat contenciós administratiu interposat per un funcionari davant el Jutjat del Contenciós Administratiu Nombre Un d'Elx per el pas a l'anomenada segona activitat. Serrano també ha donat compte de les sol·licituds presentades per distints interessats relatives a reconeixement de responsabilitat patrimonial. Han passat per Junta 7 expedients, en quatre 4 s'ha acordat la desestimació i en 3 l'estimació parcial. Així com de l'aprovació relativa a la adjudicació definitiva de llocs vacants per a la venda no sedentària en el mercat de Torrevieja. Serrano ha explicat que s'han adjudicat 15 dels vacants "tenint en compte la borsa constituïda amb esta finalitat" .En matèria d'educació, l'Ajuntament ha aprovat el concert amb l'IES El Pla d'Alacant per a la realització de pràctiques formatives i amb el IES Thiar de Pilar de la Horadada per la mateixa finalitat.