Notícies d'Alacant i província

diumenge, 25 febrer 2024

La Generalitat exerceix l'acció popular en el cas de l'assassinat masclista d'Anne Marie a Orihuela

El Consell aprova la proposta d‟actuació institucional de la Conselleria de Serveis Socials en cas d‟assassinats de dones víctimes de violència de gènere

El Consell ha autoritzat l'Advocacia General de la Generalitat per exercitar l'acció popular en el cas relacionat amb l'assassinat a Orihuela d'Anne Marie, víctima de violència masclista.

El succés constitueix un cas de violència sobri la dona, un problema dàmbit social públic dinterès general que obliga els poders públics a actuar de manera activa amb lobjectiu daconseguir la plena eradicació dels maltractaments.

L'article 36 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes estableix que la Conselleria amb competències en matèria de dona podrà proposar al Consell de la Generalitat l'exercici de l'acció popular, a través de l'Advocacia General de la Generalitat, o d'advocades o advocats col·legiats, en els supòsits d'agressions físiques domèstiques en què es causi la mort o lesions greus a dones residents a la Comunitat Valenciana.

La Llei Integral contra la violència sobri la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, 7/2012, de la Generalitat, estableix a l'article 58 que la Generalitat exercirà l'acció popular en tots els procediments penals que se segueixin per delictes de violència sobri la dona amb resultat de mort, així com en aquells casos en què es generi alarma social o produeixi lesions greus i invalidants .

Si és el cas, la Generalitat sol·licitarà sempre la privació de la pàtria potestat del presumpte agressor.

Així mateix, la Llei 10/2005, d'Assistència Jurídica de la Generalitat, disposa que correspon als advocats i advocades de la Generalitat, integrats a l'Advocacia General de la Generalitat, la representació i la defensa en judici.

L'objectiu de l'actuació institucional de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge en cas d'assassinats de dones és unir esforços i visibilitzar conjuntament el rebuig als actes de violència sobri la dona, en aquells casos en què es produeixi la mort duna dona o dels seus fills o filles a la Comunitat Valenciana.