Notícies d'Alacant i província

dijous, 30 març 2023

La Diputació amplia les ajudes per a infraestructures hidràuliques als pobles més petits

Els pobles de menys de 2.000 habitants rebran integra la subvenció, cosa que reduirà la càrrega burocràtica i administrativa en estes ajuntaments.

La Diputación de Alicante ampliará al 100% el porcentaje de ajudes dirigidas a los municipios de menos de 2.000 habitantes para la reparación, reforma y realización de infraestructuras hidráulicas de saneamiento y abastecimiento de agua.

- Publicitat -

Així ve recollit a les convocatòries de subvencions dirigida a ajuntaments de la província, i dotades en conjunt amb 2.300.000 euros, que ha aprovat la Comissió Extraordinària de Cicle Hídric, en què s'ha acordat pujar fins al 100% el percentatge de lajuda que estava fixat inicialment en el 95% del pressupost de lactivitat per als municipis amb esta població.

“El objetivo de esta modificación es reducir la carga administrativa y burocrática en los ayuntamientos que pugan verse beneficiados por estes ajudes, ya que en la mayoría de los casos carecen de personal técnico suficiente, al tiempo que se les exime de realizar aportaciones económicas para estes obras, pudiendo destinar estes cantidades, que oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros, a otras necesidades”, ha destacado la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna.

- Publicitat -

Por un lado, la Diputación de Alicante ha aprobado el programa de ajudes para entidades locales para la reparación (línea A) y primer establecimiento, reforma o gran reparación (línea B) de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento que ejecuten o hubiesen ejecutado los propios ayuntamientos. Esta convocatoria está dotada con 1.300.000 euros y la ayuda oscilará hasta los 30.000 euros (línea A) y hasta los 60.000 euros (línea B).

Així mateix, s'ha previst una altra partida de 1.000.000 d'euros també per a ajuntaments, en este cas per a obres de realització i millora d'este tipus d'infraestructures però que execute la Diputació. El pressupost de lactuació per a la qual se sol·licita lajuda no serà inferior als 60.000 euros.

Per a ambdos convocatòries el percentatge de l'ajuda vindrà determinat per la població del municipi, i serà íntegra per als de menys de 2.000, tal com ja ha comentat la diputada, i oscil·lant entre el 80% i el 50% per a la resta.

La urgència de lactuació (perill de desproveïment, producció defectes insalubres, costos dexplotació excessius, etc), lobjecte de la subvenció en relació amb la política hídrica de la Diputació, la possibilitat dinclusió en altres programes o la incidència de la obra a la població són alguns dels criteris de valoració de les sol·licituds.

Ajuts eficiència aigua per a reg

Por otra parte, la Comisión de Ciclo Hídrico también ha dado el visto bueno a la convocatoria de ajudes a entidades de riego de la provincia para la realización y mejora de infraestructuras e instalaciones hidráulicas y otras inversiones que incrementen la eficiencia del uso del agua en regadío a ejecutar por la Diputación dotada con 700.000 euros, así como a la dirigida a la redacción de los proyectos, fijada en 150.000 euros.