Notícies d'Alacant i província

dimarts, 5 desembre 2023

Un jutjat alacantí reconeix el complement de maternitat a un jubilat amb efecte retroactiu

L'INSS us abonarà més de 14.000 euros.

El Jutjat social núm. 4 d'Alacant ha estimat la demanda d'un pensionista, i li ha reconegut el complement de maternitat amb efectes retroactius des que este va rebre va accedir a la pensió. L'Institut Nacional de la Seguretat Social li haurà d'abonar més de 14.000 euros.

El complement de maternitat ho han cobrat tradicionalment només les dones a Espanya quan aconseguien la condició de pensionista i tenien dos o més descendents. A finals de 2019 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va comminar el Govern a trencar la bretxa de gènere a través d'una frases judicial. Darrere d'esta els tribunals espanyols van començar a estimar les demandes d'homes però els criteris quant als efectes del reconeixement del complement no van estar del tot clars fins que el Tribunal Suprem es va pronunciar el 16 de febrer passat a les Sentències de la Sala del Social que van asseure jurisprudència quant a la data d'efectes del reconeixement del complement de pensió de maternitat a lhome. També en una altra sentència de la Sala dels Social del TS, al si del Recurs de Cassació per a la Unificació de Doctrina.

Segons ha informat la firma d'advocats Unive, el home, jubilat i pare de tres fills, va sol·licitar el complement de maternitat, la citada sol·licitud va ser rebutjada, posteriorment va interposar reclamació prèvia que també va ser desestimada, per la qual cosa es va veure obligat a reclamar judicialment. Finalment, la sentència de 14 de setembre, dictada pel Jutjat del Social Nº4 d'Alacant, sosté que el complement va ser objecte de reforma mitjançant el RDLey 3/2021, amb entrada en vigor des del 4-2-2021, la qual cosa permet que, les persones que s'haguessin jubilat entre l'1-1-2016 (data en què va entrar en vigor el complement de maternitat) i el 4-2-2021 (dia en què va entrar en vigor la seua reforma), puguen continuar reclamant este complement d'acord amb la redacció de l'art. 60 LGSS anterior a la reforma”, i prossegueix afirmant que “procedeix estimar la demandada i no aplicar la restricció per raó de sexe continguda a l'article 60 de la LGSS, i reunint el demandant les altres dos condicions per accedir al complement, és a dir , ser pensionista de jubilació i tindre dos o més de fills/es”.

El magistrat sosté que la reparació s'ha de retrotraure al “moment del reconeixement de la prestació complementada”.

Cristina García Alzina, lletrada del client, i advocada de la firma nacional Unive Advocats amb seu a Alacant, aprofita l'ocasió per animar els homes a reclamar, “per ara només aquells afectats que reclamen tenen opcions reals que se'ls concedeixi el complement”, puntualitza la lletrada. Pel que fa als importants beneficis que obtenen els barons, afegeix que “els homes que reuneixen els requisits veuran revaloretzada la seua pensió de per vida entre un 5% i un 15% en funció del nombre de fills, a més, percebran el que no han percebut des de la data d'accés a la pensió fins a la data en què se li ha reconegut el dret al cobrar el complement de maternitat”, en este supòsit el client veurà incrementada la pensió un 10% des de la data de la seua jubilació, -setembre de 2017-, i recuperarà prop dels 15.000 euros.

En síntesi, per poder sol·licitar que se li reconegue el complement de maternitat en la pensió contributiva de jubilació ordinària, jubilació anticipada forçosa, viduïtat o incapacitat permanent, és requisit que hi haguessin accedit entre l'1 de gener del 2016 i el 3 de febrer del 2021 i fossin pares de dos o més fills.