Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

JUPOL demanda la DGP per no dotar de armilles antibales els agents de la Policia Nacional

Des de JUPOL se sol·licita a la DGP que doti tots els agents, tant de seguretat ciutadana, com de les brigades de policia judicial, d'estrangeria i d'informació d'armilla antibales.

El sindicat JUPOL, majoritari a la Policia Nacional, ha presentat una primera demanda contra la Direcció General de la Policia per no dotar de armilles antibales els agents de la Policia Nacional.

- Publicitat -

Des de lorganització sindical sassegura que la falta d'estes mesures de protecció individual és sagnant entre els agents del Cos Nacional de la Policia, especialment dins d'algunes brigades com ara la de policia judicial, estrangeria o informació.

Una situació que segons explica la lletrada de JUPOL a Alacant, Raquel Sánchez Navarro, en la seua demanda contravé el dret intangible a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina, així com l'article 63.1 de la Llei de funcionaris civils que recull que "l'estat dispensarà als seus funcionaris la protecció que requereixin per a l'exercici dels càrrecs".

- Publicitat -

A més, la mateixa normativa policial compta amb una regulació específica a l'article 6 del RD 2/2006 sobri la prevenció de riscos a la Policia Nacional, on s'indica que l'Administració “s'ha d'encarregar d'adoptar les mesures necessàries perquè els equips de treball siguen adequats i garanteixin la seguretat i salut dels treballadors”. Al mateix apartat s'assenyala que l'Administració proporcionarà als funcionaris del Cos Nacional de Policia equips de protecció individual adequats per a l'exercici de les seues funcions.

Una situació que com ha deixat de manifest JUPOL diverses vegades i ara ho fa amb esta demanda no s'està complint, ja que són molts els agents del Cos Nacional de la Policia que no tenen una armilla antibales de dotació, alguns d'ells amb una antiguitat de més de 20 anys a la Policia Nacional.

Des de JUPOL a la Comunitat Valenciana, s'ha qualificat l'actitud de la Direcció General de la Policia en relació amb la dotació de armilles antibales com una vulneració dels drets fonamentals en concurrència amb l'incompliment de la normativa de prevenció i riscos laborals contrària als principis de dignitat, seguretat, salut i protecció laboral, vulnerant els drets inviolables que són inherents al desenvolupament de l'activitat professional.

Per estes motius des de el sindicat s'ha sol·licitat en esta demanda la reparació de les conseqüències derivades de la falta de dotació de armilles antibales, proporcionant immediatament l'assignació de l'equipatge esmentat, així com d'una indemnització per danys i perjudicis i danys morals.

Finalment, JUPOL ha indicat que esta és la primera d'una sèrie de demandes que interposarà als jutjats de la Comunitat Valenciana per la falta de dotació d'estes armilles antibales als agents del Cos Nacional de la Policia. Una demanda que es planteja fer extensible a tot el territori nacional.