Notícies d'Alacant i província

divendres, 2 juny 2023

La Junta de Govern Local de Orihuela aprova l'adjudicació d'un contracte de renting de dos vehicles per a la neteja urbà

El portaveu adjunt de l'equip de govern, Rafael Almagro, va donar compte este dimarts dels acords aconseguits en la Junta de Govern Local entre els quals va destacar el pagament de factures per un import total de 501.739 euros.

El portaveu adjunt de l'equip de govern, Rafael Almagro, va donar compte este dimarts dels acords aconseguits en la Junta de Govern Local entre els quals va destacar el pagament de factures per un import total de 501.739 euros.

- Publicitat -

Pel que fa a l'àrea de Sanitat es va aprovar l'ampliació de l'termini per a la presentació de la justificació de subvencions per a projectes d'associacions en l'àmbit sanitari i protecció animal.

A l'àrea d'Urbanisme es va donar trasllat de la sentència de la desestimació d'un recurs de paralització d'obres a Punta Prima i a el pagament de costes a l'empresa per import de 500 euros. A més, es va concedir llicència per a obres de la construcció d'una piscina privada, l'ampliació d'un habitatge unifamiliar i es va denegar la concessió de la llicència d'obres per a projecte bàsic d'un mur de contenció a Cap Roig.

- Publicitat -

Així mateix, la Junta de Govern Local va aprovar també l'adjudicació de el servei de cafeteria en les instal·lacions municipals de poliesportiu de Torremendo per un cànon anual de 550 euros més IVA.

Almagro va avançar també que a l'àrea de Personal es van adonar de sentències com la condemna a l'Ajuntament a l'pagament de dos treballadors; un per complement de productivitat i otr de la UTE per dietes.

Un altre dels temes tractats va ser l'aprovació de l'adjudicació de contracte per rènting de dos vehicles industrials o d'ús mixt per al servei de neteja urbana per un import mensual de 1.478 euros a l'mes dos vehicles i una durada de el contracte de quatre anys més dos prorrogables.

Així mateix, es va donar llum verda a les primeres certificacions tant de l'contracte d'obres de bombament d'aigües residuals i ampliació de Imulsión al carrer Ocarasa per import de 66.304 euros, d'un total de contracte de 126.747 euros; així com el contracte de desbrossament i fumigat de camins municipals en pedanies de Orihuela per un import de 9.969 euros d'un total de contracte de 14.057 euros.

Finalment es va procedir també a l'aprovació de l'adjudicació de subvencions nominatives en l'àrea d'Esports a l' Orihuela CF per import de 20.000 euros i al Club Tragamillas per import de 15.000 euros.