Notícies d'Alacant i província

dissabte, 13 abril 2024

La Junta de Govern de Torrevieja aprova la licitació de el servei d'ajuda a domicili per més de 3 milions d'euros

La Junta de Govern ha aprovat l'expedient de contractació per al Servei d'Ajuda a Domicili, SAD per un muntant de 3.374.280 euros en la sessió ordinària que s'ha celebrat este matí i de la qual ha donat compte en roda de premsa la regidora secretària d'l'òrgan, Fanny Serrano.

La Junta de Govern ha aprovat l'expedient de contractació per al Servei d'Ajuda a Domicili, SAD per un muntant de 3.374.280 euros en la sessió ordinària que s'ha celebrat este matí i de la qual ha donat compte en roda de premsa la regidora secretària d'l'òrgan, Fanny Serrano. Este ha estat un dels punts que ha entrat per urgència en ordre del dia, es tracta d'una convocatòria de contracte per quatre anys més dos de pròrroga, mitjançant procediment obert.

L'Ajuntament també ha iniciat els tràmits per contractar el projecte bàsic per a la construcció d'una escola bressol municipal, que es construirà al carrer Illes Hormigas. La regidora ha indicat que esta proposta és “una de les demandes socials més recolzades a la convocatòria de Pressupostos Participatius”. Amb l'aprovació d'hui s'ha iniciat la primera fase perquè la ciutat tingui una infraestructura educativa pública per a nens de zero a tres anys.

D'altra banda, s'ha donat llum verda a l'expedient proposat pel Cap de Servei d'Urbanisme per a l'expropiació de la casa i torre de les Balconades per incompliment reiterat de les seues obligacions. L'edil ha informat que és un procediment que permet la llei i que es pot aplicar ja que els propietaris "tenen una obligacions que han de complir". En este cas concret Serrano ha dit que s'han imposat multes coercitives que no han estat ateses i que s'ha seguit un llarg procediment davant la inacció dels amos.

La casa i la torre de les Balconades és una casa pairal que, tot i estar catalogada com a protegida en el PGOU, està en un greu estat de deteriorament. Serrano ha explicat que fins que no hi ha hagut una sentència que dóna suport l'actuació municipal no s'ha pogut iniciar este expedient d'expropiació. L'edil ha dit que "és una llàstima i una vergonya" la situació en què es troba este espai que és de propietat privada. Ara, els tècnics municipals seran els encarregats de valorar el preu de l'expropiació i de la rehabilitació de l'immoble als efectes oportuns.

S'ha aprovat també, en matèria de contractació, la convocatòria de licitació, mitjançant un negociat amb publicitat, per a la realització de la Gala de l'Esport.

Altres assumptes que s'han tractat en matèria d'urbanisme fan referència a 32 expedients de disciplina urbanística, que inclouen l'arxiu, la imposició de multes coercitives i la caducitat d'alguns d'ells.

Pel que fa a procediments sancionadors s'ha aprovat l'inici de procediment contra un quiosc a la platja dels Bojos, per no complir amb els requisits de el plec de la concessió administrativa i s'ha obert un altre a la mercantil adjudicatària de la realització de la mitja marató ciutat de Torrevieja. L'expedient es deu al fet que la mercantil va ingressar en un compte que no era municipal les inscripcions de la cursa, quan se li va notificar esta circumstància els va ingressar immediatament en un compte municipal però ha estat sancionat amb 400 euros per haver incomplert el plec de condicions.

En material judicial l'Ajuntament ha acatat la sentència que ha estimat el recurs interposat per una empresa de focs artificials pel contracte d'adjudicació d'este tipo d'espectacle pirotècnic. L'empresa al·legava que no va poder presentar la documentació en la data que tenia prevista perquè l'Ajuntament havia decretat festiu este dia (Santa Rita) i no ho va poder fer. La sentència accepta la petició i retrotreu el procediment a l'hora de l'esmena de la documentació. El contracte es va adjudicar a una altra empresa de manera que ara els tècnics municipals hauran de valorar com s'executa la sentència i el que sol·licita l'empresa a la que fins i tot podria correspondre una indemnització, bonificada per l'assumpció de responsabilitat.

Entre els punts abordats en a l'matí d'hui l'Ajuntament ha desestimat cinc sol·licituds presentades relatives a el reconeixement de responsabilitat patrimonial perquè no s'ha presentat la documentació requerida en el termini establert.