Notícies d'Alacant i província

divendres, 19 abril 2024

Acord de jubilació parcial en neteja viària i RSU Orihuela

La Regidoria de Neteja Viària i RSU després del vistiplau de la Seguretat Social, va aconseguir el passat dimecres 28 de febrer, un acord per a la jubilació parcial per a aquells treballadors que reuneixin els requisits establerts.

La Regidoria de Neteja Viària i RSU després del vistiplau de la Seguretat Social, va aconseguir el passat dimecres 28 de febrer, un acord per a la jubilació parcial per a aquells treballadors que reuneixin els requisits establerts.

Des del rescat al 2012 de el servei de Neteja Viària i RSU per part de l'Ajuntament, atenent les sol·licituds dels treballadors i de el Comitè d'Empresa (representants dels mateixos treballadors, UGT, CCOO i les Regidories de Neteja Viària i recursos Humans) és la primera vegada que, portades a terme les negociacions pertinents, en els pròxims dies es va a dur a terme l'acord assolit.

Este acord té validesa fins al 31 i es podran acollir a ell els treballadors nascuts fins al 12, que tinguen 2018 o més anys cotitzats i que siguen fixos ia jornada completa. En el cas que ens ocupa, podran acollir-se a la mateixa un total 31 treballadors que són els que compleixen els requisits establerts per la disposició final 12a de el RD Llei 1957/30, majors de 21 i menors de 5 i amb més de 5 anys cotitzats prèvia sol·licitud a l'Ajuntament.

Donades les característiques de l'activitat laboral d'estes treballadors, des de la Regidoria de Neteja Viària i RSU propiciem els processos de jubilació parcial de les diferents categories professionals, majoritàriament xofers que exerceixen el seu treball amb caràcter de penositat i nocturnitat.

El cap de l'transvasament de coneixements professionals a persones mes joves mitjançant estes contractes que seran de relleu serà una major efectivitat de l'servei. Els treballadors que s'acullin a esta mesura, tindran la possibilitat de reduir la seua jornada entre el 75 i el 25%.

Per substituir estiguas places i conformi estableix la llei, els treballadors que complementaran este servei, ho faran amb un contracte de relleu i han d'estar inscrits com a demandants d'ocupació i en la borsa municipal.

"No només treballem per oferir als al municipi un millor servei, sinó que també vetllem pel benestar de la plantilla, perquè esta és la manera de ser més eficients i obtindre millors resultats" - ha declarat el regidor de LV i RSU Dàmaso Aparicio.