Notícies d'Alacant i província

dissabte, 2 desembre 2023

Xàbia reactiva la reforma del Parc Montaner

El Parc Montaner es troba al centre històric, entre la Plaça de la Constitució i l'IES Antoni Llidó,

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Xàbia ha aprovat els plecs per a la contractació d'un arquitecte que dissenyi una reforma per al Parc Montaner, una contractació que ix a concurs per un total de 37.994 euros.

Als plecs s'indica que l'objecte del contracte serà redactar el projecte de reforma, així com la direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut, en un treball que es realitzarà sota la direcció, supervisió i aprovació dels serveis tècnics municipals del departament de Parcs i Jardins.

El Parc Montaner es troba al centre històric, entre la Plaça de la Constitució i l'IES Antoni Llidó, i està format per una zona infantil, un parc caní, una zona de gimnàstica exterior i el riurau dels Català d'Arnauda.

Per això els plecs recullen el programa de necessitats que ha d'incloure el projecte de reforma:

-El disseny es realitzarà de manera que no hi haja els problemes actuals d'arrossegaments de material sorrenc i terrós cap a la via pública, evitant-se els desnivells que puguen provocar els arrossegaments esmentats.

-Zona de jocs infantils per a xiquets de fins a 12 anys. S'hi inclouen jocs inclusius en cadascuna de les diferents àrees de jocs, amb el paviment de seguretat que correspongui.

-Estada per a persones de la tercera edat, amb instal·lació de diversos aparells per a gimnàstica de gent gran.

-Es mantindrà la zona actual de gimnàstica, recentment realitzada.

-Zona canina. Igual que en lactualitat sestablirà una zona per a gossos, que haurà destar separada convenientment de la resta de les zones del parc.

-Tancament perimetral del parc respectant els tres accessos principals, així com l'entrada a l'institut des del parc.

-Inclusió, en la mesura que siga possible, del riu rau existent a l'interior del parc.

-Instal·lacions d'enllumenat, de reg i videovigilància.

-Es farà la major accessibilitat possible per a persones amb discapacitat.

-estes zones hauran de programar-se de manera que no interfereixin entre si, sense la utilització de barreres físiques com a tanques o desnivells.

-S'evitaran els terrenys amb pendent major de l'1%, i es realitzaran zones a diferent nivell amb els accessos corresponents segons la normativa d'accessibilitat.

-El paviment haurà de ser el més natural possible, només es permetrà asfalt o formigó a les zones de circulació de vehicles.

-L'arbrat de gran port s'intentarà salvar de manera que es conservi el màxim d'elements, com ara els ficus, palmeres, iuques, Chorisies, pins i altres elements vegetals d'interès.

-Tancament perimetral, amb panells de dos metres d'alçada, deixant les entrades existents actuals per a accés a l'interior del parc.

-Instal·lació de cartelleria indicativa de les diferents àrees i edats dús, així com de la limitació de laccés a animals.

-La jardineria haurà d'anar orientada a minimitzar el consum d'aigua i el posterior manteniment de la vegetació.

Un cop s'ha resolt el concurs públic, i ja amb l'arquitecte començant a treballar, el projecte de reforma serà revisat pel Consell dels Xiquets per tal de recollir les seues aportacions i que estes siguen incorporades al projecte definitiu.

Amb això, el departament de Parcs i Jardins té una reserva de crèdit de 50.000 euros per a l'adquisició de noves zones de jocs per als parcs infantils, ia més està treballant per realitzar una sèrie d'intervencions de millora als diferents parcs municipals.

"Tot això són els primers passos -ha remarcat l'alcaldessa, Rosa Cardona- per intentar arreglar les zones verdes municipals i els parcs infantils que presenten un estat deficient".