Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

L'IVF activa la línia de finançament adreçada a entitats socials

A través d'este producte financer s'ofereixen préstecs de fins a 5 milions d'euros a un interès fix de l'1,5%

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat este dimarts les bases que regulen la nova línia de finançament Liquidesa Entitats Socials, a través de la qual l'Institut Valencià de Finances (IVF) permet a les entitats socials beneficiàries d'accions concertades a 2023 accedir a les bestretes dels drets de crèdit derivats d'estes accions.

- Publicitat -

Esta línia de finançament, a què l'IVF destina 75 milions d'euros, permet a un ampli conjunt d'entitats socials obtenir finançament per cobrir les necessitats operatives, anticipant els drets de crèdits derivats d'accions concertades i de subvencions atorgades per la Generalitat per a l'exercici 2023.

 La Línia de finançament bonificat IVF Liquidesa Entitats Socials incorpora cinc modalitats diferents, a les quals les associacions i fundacions que operen en l'àmbit social es poden acollir en funció de la tasca que desenvolupen.

- Publicitat -

D'una banda, se'n poden beneficiar centres que assisteixen a persones amb diversitat funcional, els que assisteixen a menors, adolescents i persones en risc dexclusió social, i aquells que assisteixen a persones grans.

També es pot obtenir finançament mitjançant este producte financer per dur a terme inversions per a la construcció, l'equipament i l'adequació d'infraestructures de serveis socials, igual que hi ha una modalitat adreçada a finançar organitzacions sindicals i empresarials que operen a la Comunitat Valenciana.

Cal destacar que a l'exercici 2022, l'Institut Valencià de Finances va realitzar un total de 102 operacions en l'àmbit social, a les quals es van destinar 78,9 milions d'euros.

Característiques dels préstecs socials IVF

Les condicions aplicades a estes préstecs varien a funció de la modalitat a què s'aculli, que dependrà de la tasca que realitza lentitat sol·licitant.

Així, en els casos de centres que atenen persones amb diversitat funcional, menors, adolescents i persones en risc d'exclusió social, i aquells que assisteixen persones grans, les entitats podran sol·licitar fins al 100% de les despeses de personal, telefonia i consums energètics de l'any 2022 o bé el 90% de l'import del concert previst o signat per al 2023. estes operacions es formalitzaran a un termini dun any ia un interès anual de l1,5% fix.

En aquells casos en què l'operació vagi destinada a atendre inversions per a la construcció, l'equipament i l'adequació d'infraestructures de serveis socials, les entitats podran sol·licitar fins al 80% de la subvenció concedida, a un termini de dos anys, ia un tipus d'interès anual de l'1,5% fix.

Finalment, en els préstecs atorgats a organitzacions empresarials i sindicals, l'import podrà assolir fins al 98% del 50% de l'import concedit el 2023 o bé fins al 95 % de les subvencions atorgades l'any 2023 per al suport als sindicats i organitzacions sindicals en funció dels resultats obtinguts a les eleccions sindicals celebrades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. En estes casos, el termini damortització destes operacions serà de dos anys, el tipus dinterès aplicat de l1,5 % fix.