Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

L'IVASS amplia les borses de treball temporal per a Alcoi

Les persones interessades podran presentar la sol·licitud a través deste portal fins al 15 de juny.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat l'ampliació de la convocatòria de la borsa d'ocupació temporal a les categories de personal de cures, infermeria i cuina als ceptres dependents de l'Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS), adscrit a la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a l'àrea geogràfica de nova creació d'Alcoi.

- Publicitat -

El termini dinscripció en la borsa docupació temporal serà de cinc dies hàbils, comptats a partir de lendemà de la publicació de la convocatòria al DOGV, és a dir fins el 15 de juny de 2023.

Les sol·licituds dinscripció en les categories convocades sefectuaran de forma telemàtica a través deste portal.

- Publicitat -

Esta borsa es convoca perquè ara es troba esgotada i és insuficient el nombre de persones candidates disponibles per atendre les demandes dels centres i serveis de l'entitat.

L'ampliació només permetrà la inscripció de nous candidats i candidates que no formin part de la borsa a l'àrea d'Alcoi i no es preveu en esta convocatòria lactualització de mèrits de les persones ja inscrites en esta àrea.

Les persones interessades a formar part desta borsa hauran demplenar, a través del citat portal web, la sol· licitud dinscripció de lannex I amb les dades personals, el full dautobaremació de lannex II, i la declaració responsable de laptitud mèdica, declaració responsable de no estar sotmés en expedient i declaració responsable de veracitat de la documentació aportada, que s'aportarà al tercer annex.

D'altra banda, en format PDF, han d'adjuntar una fotocòpia del DNI/NIE o passaport, la documentació acreditativa de la titulació requerida per a l'exercici del lloc i la que acrediti els mèrits que volen fer valer, d'acord amb el barem establert a la resolució. Estes mèrits hauran d'haver estat obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds d'inscripció a la borsa.

Les persones interessades han de façalitar, obligatòriament ia efectes de fer les comunicacions oportunes, telèfon mòbil, adreça i correu electrònic. Serà opcional incloure telèfon fix, o un segon número de telèfon mòbil. Esta informació s'ha d'incloure a la sol·licitud d'inscripció a esta borsa d'ocupació temporal.

1.997 inscripcions a la borsa per a mestre i mestra de taller

D'altra banda, l'IVASS ha registrat 1.997 inscripcions a la borsa d'ocupació de caràcter urgent per a la categoria de mestra i mestre de taller. El procés que ha portat a laprovació de la convocatòria desta borsa sha realitzat prèvia negociació amb els sindicats amb representació a IVASS.

Esta borsa, que es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del passat 31 de maig, es convoca per estar actualment esgotada i per poder atendre les demandes dels centres i serveis de l'entitat.

Amb les persones inscrites es cobriran les necessitats existents als llocs de mestre i mestra de taller mitjançant la contractació laboral temporal i la contractació temporal per millora docupació de personal laboral fix.

Les sol·licituds d'inscripció, l'autobaremació, la declaració responsable de l'aptitud mèdica, de no estar sotmés a l'expedient i de veracitat de la documentació aportada, i la resta de documentació requerida s'han cursat, de forma telemàtica, a través del portal de borses d'ocupació de l'IVASS.

La borsa es constituirà per les àrees geogràfiques següents: Àrea 1, Castelló de la Plana, la Vall d'Uixó i Borriana; Àrea 2, Benicarló; Àrea 3, València, Burjassot, Rocafort i Aldaia; Àrea 5, Alzira, Cullera, Carlet; i Àrea 7, Elx.

Així mateix, les persones interessades han pogut fer la sol·licitud en qualsevol de les mateixes, no sent excloent en cap cas.