Notícies d'Alacant i província

dimecres, 17 abril 2024

Ivace i preveu reduir en prop de tres mesos els tràmits de gestió per a les vostres ajudes d'ID i innovació pime

S'avançarà l'ajuda amb més intensitat de la bestreta i garanties millorades als beneficiaris que ho sol·licitin

L'Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), dependent de la conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que dirigeix ​​Nuria Montes, preveu reduir en prop de tres mesos els tràmits de gestió per a les seues ajudes d'R+D pime, R+D en cooperació i Innovació de Producte, Processos, Indústria 4.0 i TEIC del 2024.

"Els empresaris i empresàries necessiten una administració àgil i eficient, que respongui prompte i que els acompanyi en tot el procés amb mesures que els permeti disposar de lajuda en el menor temps possible” ha assenyalat Nuria Montes.

En este sentit la consellera ha indicat que des d'Ivace+i s'estan adoptant diferents mesures de millora com el reforç de la gestió electrònica i la gestió de processos”per tal de reduir les càrregues administratives, mobilitzar millor la documentació que es demana als usuaris i agilitzar la seqüència de les tramitacions".

"Les càrregues administratives no poden suposar una barrera per innovar, invertir o prendre qualsevol tipus de decisió empresarial”, ha assenyalat Nuria Montes.

Mesures

Una de les mesures que l'Institut està incorporant és la ampliació progressiva de l'abast de la declaració responsable que Ivace+i requereix en la fase de sol·licitud on l'empresa declara les condicions que compleix. A tall d'exemple, el compliment de les obligacions mediambientals no caldrà justificar-ho de forma fefaent a la fase de sol·licitud de l'ajut sinó que es podrà acreditar mitjançant declaració responsable la qual podrà ser objecte de comprovacions posteriors.

Este tràmit permet agilitzar linici de la tramitació de lajuda, independentment que la acreditació dels abasts de la declaració responsable puguen ser sol·licitats a l'empresa amb posterioritat.

De la mateixa manera, des d'Ivace+i es dotarà de més rellevància el paper dels auditors ROAC (Registre Oficial d'Auditors de Comptes) els qui contribuiran en major mesura a la comprovació dels comptes justificatius i els requisits que l'empresa ha declarat a la fase de sol·licitud per a l'obtenció de l'ajut. Això permetrà reduir els terminis de revisió dels projectes executats i del pagament de les ajudes.

La responsable d'Innovació de la Generalitat també ha assenyalat que "tot este esforç que Ivace+i està realitzant per ser més àgils" es veurà reforçat amb la possibilitat d'anticipar en millors condicions l'ajut concedit a les empreses beneficiàries que ho sol·licitin, tant en intensitat de la bestreta com en garanties com ja passa a les convocatòries d'R+D i innovació i on començarà a produir-se a les d'internacionalització.

estes novetats s'aniran incorporant de mica en mica i afectaran totes les convocatòries d'ajudes que l'Institut Valencià de Competitivitat i Innovació oferirà en matèria d'innovació i impuls energètic principalment, finançades amb fons propis de la Generalitat i amb ajuda de Fons Europeus.

Ajuts per enfortir el sistema d'innovació

Quant a les ajudes per a l'enfortiment i el desenvolupament del sistema d'innovació i per tal de reduir la tramitació administrativa, es realitzarà una anàlisi centralitzada de la documentació transversal, per alleugerir tant la revisió de documents com els requeriments a les entitats que presentin més d'un expedient de sol·licitud. 

Així mateix, se simplificaran els criteris d'avaluació d'alguns programes per tal d'agilitzar la concessió de subvencions.

També s'aplicaran mesures per rebaixar la burocràcia i elevar l'eficiència en les fases de justificació i verificació de les ajudes, a fi de façalitar a les entitats beneficiàries la presentació dels documents i, en darrera instància, reduir els terminis.