fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimecres, 28 setembre 2022

Hi intervenen una tona de peix il·legal a diverses localitats d'Alacant

Es tracta de locals d'Alacant, Altea i Elx, els responsables ja han estat denunciats

Durant el mes de juny, el Seprona de la Guàrdia Civil d'Alacant ha intervingut una tona de productes pesquers, frescos i congelats, en diverses inspeccions realitzades a diferents establiments de Alacant capital, Altea i Elx. El peix intervingut, que estava destinat a la seua comercialització, ha estat retirat per no complir amb els requisits establerts.

- Publicitat -

Durant el mes de juny, el Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) d'Alacant ha realitzat nombroses inspeccions en diferents establiments de comerç i hostaleria dedicats a la venda de peix, amb la finalitat de garantir la qualitat de la mercaderia als consumidors, així com protegir tant el medi natural com la supervivència de les diferents espècies.

Les inspeccions, en esta ocasió, s'han dut a terme a Alacant capital, Altea, Elx, Santa Pola i Teulada. En algunes comprovacions, els agents van detectar diverses infraccions. Entre elles la localització de dos establiments demmagatzematge, distribució i transformació de productes pesquers que no tenien autorització ni registre sanitari per desenvolupar lactivitat. Fins i tot en un d‟estes establiments, l‟autorització havia estat suspesa per l‟autoritat sanitària per haver deixat de reunir els requisits preceptius de qualitat sanitària.

- Publicitat -

Pel que fa als establiments d'hostaleria, en dos dels inspeccionats, els agents van detectar a l'emmagatzematge dels productes alimentaris la manca d'etiquetatge o qualsevol altra traçabilitat amb què poder determinar-ne l'origen i les condicions per al consum.

Ha estat intervinguda més d'una tona de productes, tant frescos com congelats, de tonyina vermella, musola, pop, calamar, sardina, quisquilla, i llagostí. El producte aprofitable s'ha lliurat a centres benèfics per consumir-los, després de passar els controls de qualitat pertinents. La resta ha estat destruïda.

Els infractors, els responsables de dos magatzems d'Alacant i Altea i dos restaurants d'Elx, han estat denunciats. Les infraccions observades estan classificades com a greus, per la qual cosa comporten possibles sancions entre 601 i 30.000 euros. Els expedients instruïts han estat remesos a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica del peix intervingut i, si escau, a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública.

estes inspeccions es duen a terme al marco del Pla Anual de Control i Inspecció de les Activitats Pesqueres (PACIAP). Els agents de la Guàrdia Civil les fan de forma periòdica i tenen com a finalitat el control dels productes de la pesca per a un aprofitament sostenible. Estes controls determinen la legalitat de lorigen i les condicions sanitàries dels diferents productes destinats al consum. Els productes peribles, entre altres controls, se sotmeten a una estricta vigilància de la cadena de fred, per evitar-ne el deteriorament.

ValenciàEspañol